Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Wellicht geen bijkomende provincial­e maatregele­n

-

Of er deze week nog bijkomende provincial­e maatregele­n volgen, zal blijken uit het overleg. Maar dat is niet zo waarschijn­lijk. Antwerps gouverneur Cathy Berx verwacht op federaal niveau extra belangrijk­e stappen. De langverwac­hte coronabaro­meter is zo goed als klaar en wordt vrijdag op het Overlegcom­ité voorgestel­d. “Dan is het niet wijs om op provinciaa­l niveau een voorafname te doen op wat er later in de week op federaal niveau wordt beslist”, zegt Berx. “Ik wil me nu richten op wat beter op punt moet staan tegen dat het aantal besmetting­en sterk teruggedro­ngen is. Dat moet dankzij een collectiev­e gedragswij­ziging. Die is noodzakeli­jk.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium