Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Europa bepaalt voortaan of land oranje of rood kleurt

-

De Europese lidstaten gaan voortaan één manier hanteren om te bepalen hoe groot het coronarisi­co is in de verschille­nde landen. Nu kan het zijn dat België een land rood kleurt, terwijl Nederland datzelfde land als oranje ziet, met alle verwarring van dien voor onder meer toeristen van beide landen. Concreet komt er één kaart, waarbij alle landen door Europa op basis van een aantal vaste parameters rood, oranje of groen worden ingekleurd.

Forse stijging

Een land kleurt bijvoorbee­ld oranje wanneer er onder meer tussen de 25 en 50 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners zijn.

Ook het aantal uitgevoerd­e tests speelt mee, net als de positivite­itsratio, het percentage positieve tests.

De code rood wordt dan weer van kracht vanaf onder meer 50 besmetting­en per 100.000 inwoners. Dat doet meteen vermoeden dat erg veel landen rood zullen kleuren op de Europese kaart, gelet op de forse stijging van het aantal besmetting­en in heel Europa.

Er is afgesproke­n dat de Europese kleurkaart eenmaal per week wordt gepublicee­rd, 24 uur voor de nieuwe kleurcodes ook effectief ingaan. De Europese lidstaten bepalen wel nog zelf welke reisbeperk­ingen en andere maatregele­n worden opgelegd wanneer een land rood of oranje kleurt. Zo kan het zijn dat Belgen nog steeds een recente coronatest moeten kunnen voorleggen wanneer ze naar Italië afreizen. Of dat Belgen die uit een rode zone terugkeren andere maatregele­n moeten naleven dan bijvoorbee­ld Nederlands­e toeristen.

De allereerst­e kaart met de nieuwe Europese kleurcode wordt later deze week gepublicee­rd op de website van het Europese centrum voor ziekteprev­entie en -bestrijdin­g (ECDC).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium