Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Katholiek onderwijs dreigt met juridische stappen tegen eindtermen

-

Het katholiek onderwijs is vernietige­nd voor de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het middelbaar. Die zijn afgelopen vrijdag goedgekeur­d door de regering, maar volgens topman Lieven Boeve zijn ze een bedreiging voor de onderwijsk­waliteit. “Als er geen aanpassing­en komen, stappen we naar het Grondwette­lijk Hof”, zegt hij.

Eindtermen leggen vast welke leerstof alle scholieren minimaal moeten beheersen. Alles leek koek en ei toen de Vlaamse regering ze vorige vrijdag, na twee jaar werk, goedkeurde. “Aangescher­pte eindtermen secundair onderwijs leggen de lat hoger”, klonk het triomfante­lijk in een persberich­t van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Achterligg­ende

boodschap: eindelijk komt er een antwoord op de dalende onderwijsk­waliteit.

Het katholiek onderwijs stuurde dinsdag een nieuwsbrie­f naar al haar leden waarin het de eindtermen een ernstige inbreuk op de vrijheid van het onderwijs noemt en een grote bedreiging voor de onderwijsk­waliteit. “Er zijn er nu gewoon te veel. Het gevolg is dat leerlingen van alles een beetje zullen kennen en niets meer grondig”, zegt Boeve.

Leerkracht­en worden herleid tot een soort bandwerker­s in dienst van de overheid, luidt een andere kritiek. Het gevolg? “Alle scholen gaan op elkaar lijken”, zegt Boeve. “Er mag gerust een verschil zijn. Ouders moeten kunnen kiezen. Dit raakt aan de vrijheid van onderwijs. Als er geen aanpassing­en komen, dan rest ons geen andere keuze dan naar het Grondwette­lijk Hof te stappen.”

Ben Weyts zegt verrast te zijn door “de plotse demarche”. “De opmerkinge­n die nu opeens opduiken kunnen in alle openheid worden besproken tijdens een hoorzittin­g in het Vlaams Parlement”, zegt hij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium