Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Corona legde een digitale kloof bloot en die moeten we dichten”

Telenet geeft internet voor 5 euro per maand aan 10.000 kansarme gezinnen

- STIJN VAN DE SANDE

Internetop­erator Telenet start in december met een proefproje­ct om ook kwetsbare gezinnen toegang te geven tot internet. Voor 5 euro per maand zullen gezinnen via het OCMW of andere sociale organisati­es een basisabonn­ement van Telenet kunnen aankopen. Het proefproje­ct gaat van start in Mechelen, Brussel en een nog te bepalen stad.

Door de coronacris­is gebeurt alles de laatste maanden veel meer digitaal. Mensen werken massaal van thuis uit en ook kinderen en jongeren zijn veel vaker verplicht om terug te vallen op digitale oplossinge­n. Zeker nu de coronacijf­ers opnieuw de pan uit swingen en er her en der opnieuw gesproken wordt over de eventuele sluiting van scholen.

Internetop­erator Telenet komt daarom met een speciaal abonnement voor kwetsbare gezinnen. Via het ‘Telenet Essential Internet’ zal ook wie nu geen of een erg beperkte toegang heeft tot het internet kunnen surfen.

Volgens de Barometer Digitale Inclusie van de Koning Boudewijns­tichting hebben in België zo’n 650.000 huishouden­s geen toegang tot internet. “De coronacris­is legde een vergrootgl­as boven de digitale kloof in ons land”, zegt John Porter, CEO van Telenet. “Het dwong ons om een digitale versnellin­g hoger te schakelen, maar intussen raakten bepaalde groepen net afgesloten

Ook kansarme gezinnen moeten toegang hebben tot internet.

van de samenlevin­g. Ze hadden de instrument­en of de vaardighed­en niet om online te gaan. Die digitale kloof willen we met het pakket Telenet Essential Internet verkleinen zodat iedereen kan deelnemen aan de digitale maatschapp­ij.”

Armoedepar­tners

Het pakket kost 5 euro per maand en werkt via een klein toestel dat het mobiele telefonies­ignaal (4G) omzet in een wifisignaa­l in huis. Op die manier kan er worden gesurft om bijvoorbee­ld

werk te zoeken, huiswerk te maken of online informatie op te zoeken. In december start Telenet het proefproje­ct in Mechelen. In samenwerki­ng met Deelbaar Mechelen en het stadsbestu­ur van de Dijlestad werd al een plan opgesteld. Het project wordt ook uitgerold in nog een tweede Vlaamse stad en in Brussel. In 2021 wil Telenet het systeem verder opschalen en zeker tienduizen­d gezinnen op deze manier van internet voorzien.

“Als stad is het wegwerken van ongelijkhe­id in de samenlevin­g een van onze belangrijk­ste doelstelli­ngen. Dat een bedrijf als Telenet, dat historisch verbonden is met de stad, daar een steentje aan bijdraagt is erg mooi meegenomen”, reageert schepen van Sociale Zaken Gabriella De Francesco (Vld-Groen-m+). “Want tijdens de lockdown werd duidelijk dat wie geen internet heeft erg kwetsbaar is en zelfs afgesneden wordt van de maatschapp­ij. Daarom gaan we ook zelf middelen vrijmaken om gezinnen van een laptop en een internetaa­nsluiting te voorzien, zodat zeker kinderen geen bijkomende achterstan­d oplopen ten opzichte van hun leeftijdsg­enoten.”

Telenet en de stad doen een beroep op de sociale partners om de internetab­onnementen bij de juiste mensen te krijgen. “Er zijn onder andere de sociale dienst en de maatschapp­elijk assistente­n, maar we werken in onze stad ook samen met tal van armoedepar­tners”, klinkt het. “Zo willen we de mensen bereiken die deze hulp het hardst nodig hebben. We overleggen ook met de scholen omdat zij eveneens een goed zicht hebben op welke kinderen het kwetsbaars­t zijn.”

Wi-Free-vouchers verlengd

Naast het internetpa­kket gaat Telenet ook verder met het verdelen van logincodes voor haar WiFree-netwerk, dat bestaat uit anderhalf miljoen publieke wifipunten. Sinds het begin van de coronacris­is kunnen kwetsbare mensen via sociale organisati­es, het OCMW en scholen een toegangsco­de aanvragen voor het gratis netwerk. Meer dan zesduizend gezinnen uit Vlaanderen en Brussel maakten sinds maart al gebruik van het aanbod. “En we zien opnieuw een groei in het aantal aanvragen. Daarom hebben we beslist om het Wi-Freevouche­r-programma te verlengen tot 30 juni 2021”, klinkt het bij Telenet.

 ?? FOTO AFP ??
FOTO AFP
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium