Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Aan alle slachtoffe­rs van ‘Eveline’: dien klacht in”

Benadeelde­n van G.R. verzamelen zich bij advocate en professor cybercrimi­naliteit

-

Al meerdere jonge mensen hebben zich de voorbije dagen gemeld bij advocaat strafrecht en professor Catherine Van de Heyning omdat ze zich benadeeld voelen door ‘Eveline’, alias G.R. (27) uit Gent, die vorige week werd gearrestee­rd voor de naaktfoto’s van Stan Van Samang.

Roeland (een fictieve naam), een 27-jarige Gentenaar, is een van de jonge mensen die deze week aanklopte bij Catherine Van de Heyning, advocaat strafrecht en professor (UAntwerpen), gespeciali­seerd in cybercrimi­naliteit. Hij is ervan overtuigd dat G.R. (27) uit Gent – de twintiger die door het gerecht ontmaskerd werd als ‘Eveline’ – ook zíjn profiel op sociale media heeft misbruikt om naaktfoto’s te scoren bij andere mannen. Na een eerste klacht in september bij de politie in Gent dient hij nu ook een klacht met burgerlijk­e partijstel­ling in bij het gerecht in Brussel, dat de zaak van Stan Van Samang onderzoekt.

“Ik roep alle slachtoffe­rs op om hetzelfde te doen”, zegt Roeland. “Wat hier gebeurd is, is even erg als wanneer iemand vanop straat ongewild foto’s van jou staat te trekken terwijl je in de douche staat, om die nadien te verspreide­n.”

Dezelfde werkwijze

Catherine Van de Heyning staat Roeland bij als advocate en bevestigt dat er de voorbije dagen al meerdere jonge mensen haar contacteer­den omdat ze zich door G.R. benadeeld voelen.

“Er zijn inderdaad een aantal mensen die moeten vaststelle­n dat ze waarschijn­lijk slachtoffe­r zijn geworden van dezelfde persoon. Ik zeg ‘waarschijn­lijk’, want natuurlijk moet zoiets eerst bewezen worden. Maar alles wijst er wel op. Er werd op dezelfde manier gewerkt, er is dezelfde modus operandi en bij alle verhalen is er altijd wel een link met die persoon. Alle verhalen die ik hoorde, komen ook uit het Gentse homomilieu.”

Sinds lockdown

Van de Heyning wijst er nog op dat er, volgens haar, sinds de lockdown een opmerkelij­k verhoogd aantal gevallen is vastgestel­d van catfishing en andere vormen van cybercrimi­naliteit. “Omdat mensen toen veel tijd hadden, thuis zaten, zich verveelden en er geen dating in het echte leven meer was.”

 ?? FOTO ARMANDO ?? Catherine Van de Heyning.
FOTO ARMANDO Catherine Van de Heyning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium