Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

FNG-topman Dieter Penninckx nog zeker 14 dagen in de cel

-

De raadkamer in Mechelen heeft beslist dat Dieter Penninckx, topman van de failliete FNGgroep, de cel mag verlaten en voorwaarde­n opgelegd krijgt. Maar het parket gaat in beroep tegen die beslissing.

Penninckx zal over twee weken voor de kamer van inbeschuld­igingstell­ing (KI) in Antwerpen moeten verschijne­n en blijft tot dan in de cel.

Penninckx werd een maand geleden samen met zijn vrouw opgepakt nadat hij eerder opgelegde voorwaarde­n van zijn voorlopige invrijheid­sstelling had verbroken. Zijn vrouw kreeg een enkelband, Penninckx werd aangehoude­n.

De twee worden samen met medeoprich­ter Manu Bracke verdacht van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, het indienen van valse jaarrekeni­ngen, de manipulati­e van de beurskoers, het misbruik van vennootsch­apsgoedere­n en het niet willen meewerken met beursautor­iteit FSMA. Het onderzoek werd inmiddels ook uitgebreid naar witwassen.

Naast de drie oprichters van FNG wordt ook Penninckx’ advocate Elke Janssens in verdenking gesteld in het dossier. Zij werd niet aangehoude­n.

Het parket gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer waardoor Penninckx nog minstens veertien dagen langer in de cel blijft. Hij zal over twee weken voor de KI in Antwerpen verschijne­n waar over zijn verdere aanhouding zal worden beslist.

 ?? FOTO DIES LUYTEN ?? Dieter Penninckx.
FOTO DIES LUYTEN Dieter Penninckx.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium