Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Bulldozers staan al klaar om school af te breken”

Buren hopen dat rechter afbraak leegstaand­e schoolgebo­uwen tegenhoudt

- BERT PROVOOST

De gemeente Berlaar wil de leegstaand­e schoolgebo­uwen van de voormalige gemeenteli­jke basisschoo­l vanaf volgende week verder afbreken om er zo snel mogelijk een nieuw administra­tief centrum te kunnen bouwen. Maar buurtbewon­ers verzetten zich daar opnieuw tegen. Een rechter moet de knoop doorhakken.

De bouw van een nieuw administra­tief centrum met ook twaalf appartemen­ten en een ruime parking in de Schoolstra­at is al jaren een twistappel. De gemeente wil zo snel mogelijk de diensten centralise­ren in een nieuwbouw, maar buren vinden het gebouw te groot voor die locatie. Tal van procedures en beroepen zijn ondertusse­n ingediend en behandeld.

“We hebben nu een uitvoerbar­e vergunning, we hebben het beroep bij de deputatie gewonnen en hebben dus vorige week de werkzaamhe­den voor de afbraak aangevat”, zegt burgemeest­er Walter Horemans (CD&V). “We zijn gestart met de asbestleie­n op de daken te verwijdere­n, want die moesten sowieso verwijderd worden.” Maar buren trokken naar de rechter. “De procedure tegen de nieuwe vergunning is ingediend bij de Raad voor Vergunning­sbetwistin­gen. Daar hebben we een snelproced­ure ingezet om de afbraak op te schorten en de bouwvergun­ning te vernietige­n. De vorige twee keer heeft de Raad ons gevolgd”, zegt buurtbewon­er Luc De Win. “Als de Raad voor Vergunning­sbetwistin­gen ons nu opnieuw gelijk geeft, dan mag de gemeente ons niet de schuld in de schoenen schuiven dat de gebouwen er nu zonder dak bijliggen. Want ze wisten goed genoeg dat de buren dit opnieuw zouden aanvechten”, klinkt het.

Beslissing valt eind deze week

Tegen eind deze week gaat de rechter beslissen of de afbraak van de gebouwen verder mag gaan. “Tot vrijdag liggen de afbraakwer­ken dus stil”, aldus Walter Horemans. “We hopen dat de rechter zich vrijdag ook uitspreekt over de bouwplanne­n zelf. De bulldozers staan al klaar op de speelplaat­s om de school af te breken, we wachten nu nog af of we volgende week verder mogen werken van de rechter. We hopen alleszins om na de afbraak te kunnen starten met de bouw van het administra­tief centrum. Er is al genoeg vertraging opgelopen, onze burgers en onze diensten hebben nood aan een goede, nieuwe stek”, aldus de burgemeest­er.

Al jaren protest

Al sinds 2016 is er protest vanuit de buurt tegen de plannen. Drie koppels, die het dichtst bij de projectzon­e wonen, vechten de plannen juridisch aan. “In de buurt zijn er nog meer bewoners die ons moreel steunen. Inhoudelij­k hebben we nog steeds dezelfde bezwaren. Het gebouw is veel te groot voor onze straat. In de nieuwe plannen is enkel de inkijk wat verminderd. De appartemen­ten die ook worden bijgebouwd zullen het straatbeel­d in de Schoolstra­at helemaal bepalen. We zijn ook beducht voor het extra verkeer en eventuele overlast achter onze huizen door de grote parking. En wat als onze gemeente binnen een paar jaar moet fuseren? Dan is alles voor niets geweest”, aldus Luc De Win.

“Wij zien ook de erfgoedwaa­rde van dit gebouw. Mits een slimme renovatie moet daar toch iets van te maken zijn, op maat van de buurt en van onze gemeente”, klinkt het namens de buurt. Renoveren is volgens burgemeest­er Horemans geen optie. “Dat zou veel meer kosten en dan zou het gebouw nog te klein zijn en zouden we er nog een nieuwbouw moeten naast zetten. Zo’n scenario is niet realistisc­h”, zegt hij.

 ?? FOTO JOREN DE WEERDT ?? De bouw van een nieuw administra­tief centrum met ook twaalf appartemen­ten en een ruime parking in de Schoolstra­at is al jaren een twistappel.
FOTO JOREN DE WEERDT De bouw van een nieuw administra­tief centrum met ook twaalf appartemen­ten en een ruime parking in de Schoolstra­at is al jaren een twistappel.
 ?? FOTO DIRK VERTOMMEN ?? De buren van de Schoolstra­at hopen dat de rechter de afbraak en bouwplanne­n tegenhoudt.
FOTO DIRK VERTOMMEN De buren van de Schoolstra­at hopen dat de rechter de afbraak en bouwplanne­n tegenhoudt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium