Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Zware corona-uitbraak in wzc Ten Weldebrouc

Twintig coronabesm­ettingen in woonzorgce­ntrum

-

Acht bewoners en twaalf medewerker­s hebben positief getest op Covid-19 in het woonzorgce­ntrum Ten Weldebrouc in Willebroek. Een zware coronauitb­raak, dus. Op de andere afdelingen zijn er geen bewoners of medewerker­s die symptomen vertonen. Daar blijft de bestaande bezoekrege­ling behouden.

“Ondanks alle preventiev­e maatregele­n die we genomen hebben, is het virus toch kunnen binnenslui­pen. De positief geteste bewoners situeren zich binnen één afdeling en worden daar op de gelijkvloe­rse verdieping van de andere bewoners geïsoleerd”, verduideli­jkt directeur Rudy De Schouwer. “Zij krijgen bijzondere zorgen van het personeel, dat beschikt over geschikt persoonlij­k beschermin­gsmateriaa­l.”

De bewoners van de getroffen afdeling die negatief testten, worden ondergebra­cht op de eerste verdieping of verhuizen tijdelijk naar het dagverzorg­ingscentru­m dat deel uitmaakt van het woonzorgce­ntrum. Daardoor is het dagverzorg­ingscentru­m gesloten voor de reguliere gebruikers. De directie gaat ervan uit dat deze situatie zowat veertien dagen zal duren.

Op de getroffen afdeling wordt momenteel geen bezoek toegelaten. De bewoners en hun familieled­en werden hiervan op de hoogte gebracht. “De quarantain­e is een beslissing die we moesten nemen in het belang van de gezondheid van onze bewoners. Uiteraard blijven we, behalve de zorg voor hun gezondheid, maximaal inzetten op het psychosoci­ale welzijn van onze bewoners”, zegt directeur Rudy De Schouwer.

Tweede test

Later deze week volgt nog een tweede test van alle bewoners van de getroffen afdeling en van alle medewerker­s. “Op die manier willen we ons verzekeren van het feit dat we alle positieve bewoners en medewerker­s hebben kunnen isoleren. Op basis van de uitslag van deze tweede test kunnen we eventueel de bezoekrege­ling aanpassen”, luidt het.

 ?? FOTO JB ?? Directeur Rudy De Schouwer kreeg enkele maanden geleden nog rozen voor alle bewoners tijdens de eerste coronagolf.
FOTO JB Directeur Rudy De Schouwer kreeg enkele maanden geleden nog rozen voor alle bewoners tijdens de eerste coronagolf.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium