Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Samen naar het circus

- GINO VAN LOOY

Terwijl ik dit schrijf, lees ik dat de amateurvoe­tbalcompet­ities voor onbepaalde tijd stilgelegd worden. Niet onverwacht natuurlijk, al is het toch weer een domper met de donkere dagen in het vooruitzic­ht. Als voetbalrep­orter zijnde komt zo’n nieuws trouwens dubbel zo hard aan, want ik ben er wekelijks toch wel enkele uren mee zoet.

Maar zoals ik in de krant een tijdje geleden las: er zijn nog zo veel zaken die we wél kunnen doen. Als regiojourn­alist ben ik de laatste jaren gespeciali­seerd geraakt in het zoeken naar activiteit­en in de buurt. Vorige week ontdekte ik zo ‘De Nacht van de duisternis’ in de Kesselse Heide. Al werd die wat later afgelast door... het slechte weer. Soms verslaat Murphy corona.

De laatste tijd heb ik me ook al wel eens beziggehou­den met het achternalo­pen van schapen, het ondervrage­n van zwerfvuilr­apers en het portretter­en van vrolijke kermisgang­ers. Maar ik moet toegeven dat, zelfs voor iemand zoals ik, de spoeling nu wel dun wordt. Toch zag ik onlangs een affiche aan een verlichtin­gspaal hangen die me vrolijk stemde. Het was de aankondigi­ng van de komst van Circus Barones naar Nijlen. Ik weet niet of er sinds maart al veel circusvoor­stellingen geweest zijn, maar bij mij was het toch een soort teken van de onvermoeib­are weerbaarhe­id van de mens. Zelfs in tijden waarin dat bijna onmogelijk is, gaat hij nog op zoek naar iets wat het leven draaglijk maakt. Ik ben nog niet zo vaak naar een circus geweest, maar ik heb nu wel zin om samen met mijn jongste zoon ernaartoe te gaan. Hij zal het zeker leuk vinden, en dan is het voor mij ook al goed.

Wie weet heeft het circusgeze­lschap wel een geweldige goochelaar in hun rangen die in plaats van een duif het coronaviru­s laat verdwijnen. Al is het maar voor even een illusie, het zou toch deugd doen.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium