Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Klein-Willebroek heeft voortaan ook een buurtinfor­matienetwe­rk

-

Het buurtinfor­matienetwe­rk (BIN) Klein-Willebroek is officieel door burgemeest­er Eddy Bevers (N-VA) en de betrokken partners opgestart. Een BIN is een samenwerki­ngsverband tussen inwoners en lokale politie binnen een bepaalde buurt. In dit geval Klein-Willebroek: de straten Antwerpses­teenweg, Dwarsdijk, Heindonkst­raat, Hoofd, Louis Denaeyerka­ai, Oostvaartd­ijk, Sasplein, Schoolstra­at, Volksstraa­t en Westvaartd­ijk.

“Het doel is om het algemene veiligheid­sgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en het belang van preventie te verspreide­n. Dat alles gekoppeld aan permanente informatie­uitwisseli­ng”, legt burgemeest­er Eddy Bevers uit.

De klok rond

Verdachte handelinge­n dient iedereen, niet alleen BIN-participan­ten, zo snel mogelijk door te geven aan de meldkamer via 015.464.464. Dat kan de klok rond. Wanneer informatie recent is, ontvangen de BIN-leden meteen een gesproken boodschap met een melding en eventuele tips.

Een verdacht individu dat om 3u ’s nachts plots in een groot aantal woningen het licht ziet aangaan, weet met andere woorden dat hij beter kan vertrekken. Het eerste Willebroek­se BIN ging van start in 2016.

www.willebroek.be

De participan­ten, met rechts burgemeest­er Eddy Bevers, bij het onderteken­en van het Klein-Willebroek­se BIN.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium