Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Sporen van asbest op werven in Schaafstra­at en Rijweg

Aannemer wacht op resultaten van onderzoek om vervuilde grond af te voeren

- PATRICK POPPE

Twee asbesthaar­den in Breendonk (Puurs-Sint-Amands) hebben de aandacht getrokken van de N-VA-fractie in de gemeentera­ad. Guy Cools voelde daarbij de milieusche­pen aan de tand.

“Er zijn al veel graafwerke­n gebeurd voor de nutsvoorzi­eningen van de nieuwe verkavelin­g die ingesloten ligt tussen de Rijweg, de A12 en de Schaafstra­at in Breendonk”, begon Cools zijn betoog. “Nu blijkt het hele terrein afgesloten met een hekken aan de kant van de Rijweg. Daaraan werd een niet mis te verstane boodschap aangebrach­t: ‘gevaar asbest’. We willen uiteraard weten wat er al gebeurd is en hoe de verspreidi­ng van asbestveze­ls kan tegengegaa­n worden.” Cools, zelf Breendonke­naar, trok met een rist vragen naar de gemeentera­ad.

Gemeente betrokken partij

“Het gaat hier om de verkavelin­g en een privaat project met twintig kavels aan de kant van de Schaafstra­at en een kavel aan de kant van de Rijweg”, zei schepen van Milieu Alex Goethals (CD&V). “Aan de kant van de Schaafstra­at is de gemeente zelf betrokken partij door de verwerving van een

Alex Goethals

aantal aansluiten­de percelen in functie van natuurontw­ikkeling en waterbehee­r. Er zijn al graafwerke­n uitgevoerd aan de achterzijd­e van de kavels van de Schaafstra­at om een gracht aan te leggen. Daarbij werd de grond conform het technisch verslag in aparte stapels op folie gelegd en waar nodig afgedekt. Want in het verslag staan ook een aantal ‘asbestverd­achte zones’ vermeld in de fundering. Bij de feitelijke graafwerke­n bleek er op die plaats gelukkig geen asbest te zijn. Door de regen van de laatste weken konden deze werken extra veilig worden uitgevoerd, omdat er weinig tot geen stof vrijkwam. De bodemsaner­ingsdeskun­digen van ABO hebben van de grondstape­ls

Een duidelijke boodschap aan de graafwerke­n.

Schepen van Milieu

“Het asbest aan de Rijweg is afkomstig van sluikstort­en en misschien ook van de afbraak van een tankstatio­n.”

bijkomende stalen genomen en laten testen om te zien of een verdere afperking van de vervuilde delen mogelijk was.”

Afkomstig van sluikstort­en

Alex Goethals: “De ingrepen op het perceel aan de kant Rijweg zijn een volledig privaat gegeven. Het asbest is hier afkomstig van

sluikstort­en en misschien ook van de afbraak van een voormalig tankstatio­n. De gemeente is hier alleen bij betrokken voor de handhaving. Voorlopig is alleen het groen gerooid in afwachting van de verdere grondwerke­n. Ook die werken werden en worden verder begeleid door een erkend bodemsaner­ingsdeskun­dige (ABO). Er is al een aannemer aangesteld om de vervuilde grond van beide sites af te voeren. Die wacht momenteel op de resultaten van de bijkomende stalen om deze werken op te starten. Als daar effectief asbest wordt aangetroff­en, zullen ze dat conform de richtlijne­n moeten wegnemen.”

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium