Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Meer fietsensta­llingen op weg naar station

-

Bij monde van Peter Lemmens vroeg de Vlaams Belang-fractie om te bekijken of er niet meer fietsensta­llingen aan het station van Puurs kunnen komen. “Door de coronacris­is stond alles on hold. Vorige week werd per mail bevestigd dat er nu echt werk van wordt gemaakt”, reageerde schepen van Mobiliteit Alex Goethals (CD&V).

“Het afgelopen jaar zijn er verschille­nde contacten geweest met zowel Infrabel als de NMBS voor de uitbreidin­g”, zei Alex Goethals, schepen van Mobiliteit (CD&V). “Er werd beloofd om dat zo snel mogelijk uit te voeren, maar door de coronacris­is stond alles on hold. We lieten al tweemaal per jaar de zogeheten weesfietse­n verwijdere­n, maar dan nog was er een tekort aan plaats. Vorige week werd per mail bevestigd dat er nu echt werk van wordt gemaakt.”

Opening in omheining

De schepen citeerde uit de mail van zijn contactper­soon bij de NMBS. “We nemen contact op met onze dienst Build om afspraken te maken inzake het plaatsen van de extra rekken en het maken van een opening in de omheining richting perron, zoals afgesproke­n. We zullen de zone laten uittekenen

Er komt ook een opening in de omheining richting perron aan het station in Puurs.

op plan, zodat we kunnen nagaan hoeveel fietsrekke­n er kunnen staan aan de linkerzijd­e van het stationsge­bouw.”

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium