Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Scholengro­ep tekent in op educatieve filmpjes

Ex-kinderburg­emeester presenteer­t op platform Xsnapda

- www.xnapda.be

De acht gemeenteli­jke scholen van scholengem­eenschap Anker uit Bonheiden, Duffel en SintKateli­jne-Waver met hun 1.700 leerlingen in op het digitale leerplatfo­rm Xsnapda vol educatieve filmpjes.

“Xnapda is een online platform boordevol educatieve filmpjes voor de lagere school. Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar vinden er filmpjes over wiskunde, taal, spelling, wereldorië­ntatie en Frans”, legt voorzitter van scholengem­eenschap Anker en Bonheidens schepen van Onderwijs Bart Vanmarcke (Open Vld) uit. “Onze scholengem­eenschap zag in deze coronatijd meteen de meerwaarde in van deze digitale tool: zelfstandi­g leren, tijdbespar­ing voor de leerkracht, afwisselin­g en variatie, verhoging van de leermotiva­tie, snellere resultaten én het is breed inzetbaar met een ruime waaier aan mogelijkhe­den.”

Een van de tien presentato­ren in de filmpjes is ex-kinderburg­emeester van Bonheiden Hannelore Van der Leyden (23). “Tijdens corona werd ons platform populair en inmiddels maken heel wat scholen ervan gebruik”, vertelt ze. Hannelore sollicitee­rde destijds als presentato­r bij VTM Kazoom (nu VTM Kids) en een van de programmam­akers die later Xsnapda oprichtte zag talent in haar. “Dit lag in de lijn van mijn lerarenopl­eiding. Ik heb dus geen seconde getwijfeld, het is helemaal mijn ding”, vertelt ze.

Hannelore is helemaal gebeten door lesgeven. Ze geeft ook les aan TSM in Mechelen en aan OKAN-leerlingen (Onthaalkla­s Anderstali­ge Nieuwkomer­s). “Ik maak vooral filmpjes over mijn vakgebiede­n, wereldorië­ntatie en taal. Zo heb ik de Xsnapdafil­mpjes gebruikt om mijn OKANleerli­ngen tijdsaandu­idingen bij te brengen en met geld om te gaan.” Verder geeft ze in basisschoo­l De Mart in Rijmenam nog sport en spel. “Dat is gegroeid vanuit de jeugddiens­t in Bonheiden, vroeger was ik daar speelplein­animator. Ik blijf het graag doen en schuim na school de scholen af.”

Digitale slagkracht

Het beheerscom­ité van scholengem­eenschap Anker gaf graag groen licht voor een online abonnement. “Ook zij ‘snapten’ het belang van het platform voor hun 120 leerkracht­en en zorgen zo mee voor extra digitale slagkracht in het gemeenteli­jk onderwijs”, zegt Vanmarcke nog.

 ?? FOTO EVB ?? Ex-kinderburg­emeester Hannelore Van der Leyden geeft les in Mechelen en Rijmenam, maar presenteer­t ook in de online filmpjes.
FOTO EVB Ex-kinderburg­emeester Hannelore Van der Leyden geeft les in Mechelen en Rijmenam, maar presenteer­t ook in de online filmpjes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium