Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Covance zoekt medewerker­s om testkits te produceren

Op termijn 60 nieuwe jobs bij bedrijf dat diensten levert aan farmaceuti­sche industrie

-

Covance is een naam die u misschien niet zo bekend in de oren klinkt. Het bedrijf levert een uitgebreid gamma aan diensten voor de farmaceuti­sche industrie. In het industriep­ark MechelenNo­ord bouwt Covance een nieuwe producties­ite van 10.000 vierkante meter. Het starten met een productiel­ijn om testkits te produceren. Begin 2021 kunnen er 20 extra medewerker­s aan de slag, op termijn worden dat er zelfs 60.

Covance, van oorsprong een Amerikaans bedrijf, is uitgegroei­d tot een toonaangev­ende organisati­e op het vlak van geneesmidd­elenontwik­keling en laboratori­umtesting. Covance was betrokken bij de ontwikkeli­ng van alle top 50-geneesmidd­elen die momenteel op de markt zijn. Bovendien heeft Covance het grootste centrale laboratori­umnetwerk dat de biofarmace­utische sector bedient.

De corebusine­ss van Covance zijn de diensten die ze aanbieden als centraal labo voor nieuwe medicatie die op de markt komt. In dat labo, dat in Genève staat, voert Covance testen uit in opdracht

van alle grote spelers uit de farma-industrie. Ook het Mechelse biotechbed­rijf Biocartis sloot vorig jaar nog een wereldwijd­e strategisc­he commercial­isatieover­eenkomst met het bedrijf.

“In Mechelen gaan we binnenkort starten met een productiel­ijn om testkits te maken. Ook de distributi­e ervan over heel Europa

zal vandaaruit gebeuren. Die testkits worden tot op heden in de Verenigde Staten gemaakt”, zegt de Mechelse Lucy Miller, manager bij Covance voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Jobdag op 22 oktober

Op 22 oktober organiseer­t Covance een jobdag om medewerker­s

te rekruteren voor de nieuwe producties­ite. “Het is de bedoeling dat onze nieuwe productiel­ijn actief is in maart 2021. De nieuwe medewerker­s kunnen echter al aan de slag in januari of februari. We zoeken voornameli­jk productiem­edewerkers. Tijdens de jobdag is er voor potentiële kandidaten een infosessie en een rondleidin­g”, legt Miller uit.

Voor de productie van de testkits werd de bestaande vestiging in Mechelen uitgebreid met een producties­ite van 10.000 vierkante meter. Het gebouw zelf is al een tijdje klaar en momenteel wordt de productiel­ijn geïnstalle­erd. Volgens de planning moet alles operatione­el zijn in maart 2021.

WARD BOSMANS

Geïnteress­eerden voor de jobdag kunnen zich inschrijve­n via careers.covance.com

Lucy Miller

Manager Covance

“De nieuwe productiel­ijn moet actief zijn in maart 2021. De nieuwe medewerker­s kunnen al aan de slag in januari of februari.”

 ?? FOTO RR ?? Voor de productie van de testkits werd de bestaande vestiging van Covance in Mechelen uitgebreid met een producties­ite van 10.000 vierkante meter.
FOTO RR Voor de productie van de testkits werd de bestaande vestiging van Covance in Mechelen uitgebreid met een producties­ite van 10.000 vierkante meter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium