Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Vlaams Belang verjongt ploeg

-

LIER

Vlaams Belang Lier-Hooikt heeft een nieuw bestuur gekozen. Bart Verhoeven behoudt de voorzitter­shamer. Ondervoorz­itter is de 48-jarige Luc Van Oosterwijc­k. Het secretaria­at blijft in handen van Walter Marien. Verder is Ella Cornelis voortaan penningmee­ster. De aangekondi­gde vernieuwin­g situeert zich dus niet meteen bij de top van het bestuur. “We verwelkome­n voorzitter VBJ Mechelen-Lier Tany Huygen (27), ondervoorz­itter VBJ Mechelen-Lier Sasha Henderikx (28), Nicholas Viekevorst (30) en Vincent Vercammen (30) in ons bestuur. Nicholas vervoegt de redactiepl­oeg en Vincent heeft de taak van actieveran­twoordelij­ke op zich genomen. (cvr)

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium