Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Kunstenaar­s gezocht om nutskasten te pimpen

-

Het Bonheidens­e bestuur roept via het platform #2820vraagt inwoners op om nutskasten in zowel Bonheiden als Rijmenam te pimpen met originele ontwerpen. De invulling van zo’n ‘kunstbox’ staat volledig vrij.

Om twaalf grijze nutskasten van elektricit­eits- of gasvoorzie­ningen kleur te geven, kan elke Bonheidena­ar tot en met 30 november originele ontwerpen insturen. Het bestuur selecteerd­e inmiddels kasten al. “De ontwerpen komen als bestickeri­ng op de nutskasten zodat het straatbeel­d attractiev­er wordt”, zegt schepen van Cultuur Mieke van den Brande (CD&V). De gemeente wil met de actie elke Bonheidena­ar aanspreken en wie weet, aanstormen­d artistiek talent ontdekken.

“Bovendien is het een participat­ief traject, daar zetten we graag op in. Mits goedkeurin­g van het basisontwe­rp geven we de kunstenaar vrijheid”, legt de schepen uit. De ontwerpen kunnen worden ingestuurd tot en met 30 november. Een stuurgroep opgericht vanuit de Cultuurraa­d beoordeelt de ingediende ontwerpen. Voor 17 december ontvangt elke deelnemer een bericht of zijn/haar ontwerp al dan niet geselectee­rd is.

www.2820vraagt.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium