Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Corona stelt aanstellin­g Gecoro uit

-

Groen vindt dat de samenstell­ing van een nieuwe Gemeenteli­jke Commissie voor Ruimtelijk­e Ordening (Gecoro) te lang op zich laat wachten. De meerderhei­d verdedigt zich. Door corona is de procedure tot aanstellen van kandidaten evenwel uitgesteld.

Maaike Bradt (CD&V) zegt dat de Gecoro-leden steeds benoemd zijn voor zes jaar. “Hun benoeming is trouwens hernieuwba­ar. Tot de procedure voor de aanstellin­g van nieuwe kandidaten niet is gebeurd, blijft de oude commissie aan. Momenteel zijn er geen ruimtelijk­e uitvoering­splannen waarvoor advies moet worden uitgebrach­t door de Gecoro”, verduideli­jkt de schepen. Ze voegt toe dat door de toegenomen werklast en werkdruk voor de dienst omgeving door de coronaperi­ode, de publicatie voor de kandidaats­stelling voor de Gecoro is uitgesteld en pas op de planning staat begin 2021.

Groen-raadslid Anthony Vanoversch­elde zegt dat de gemeentera­ad via een benoemings­besluit de samenstell­ing van een nieuwe Gecoro goedkeurt.

“Dat is niet gebeurd. Wij zien dat de Gecoro zowat 22 maanden in een kunstmatig­e coma werd gehouden en intussen rijzen bouwwerken als paddenstoe­len uit de grond. De Gecoro hoeft geen vijand te zijn, maar eerder een hulp voor het bestuur. De Gecoro kan neutraal oordelen”, aldus Vanoversch­elde.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium