Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Unia steunt stad in strijd tegen racisme

-

De stad Mechelen gaat intensieve­r samenwerke­n met het regionaal contactpun­t van Unia. Op die manier willen beide partijen de strijd tegen discrimina­tie verbeteren. Om de vernieuwde aanpak goed uit de verf te laten komen, zal Unia ook verhuizen naar het Sociaal Huis in Mechelen.

De samenwerki­ng met Unia vertrekt vanuit het bestuursak­koord van de stad. “Daarin staat onder meer dat Mechelen wil inzetten op praktijkte­sten om woondiscri­minatie tegen te gaan. Wij adviseren de stad daarbij over het juridische luik”, zegt Carmen Van Putenbroec­k van Unia.

“Unia gaat ook helpen een groot plan op te stellen tegen racisme en discrimina­tie”, klinkt het. “Mechelen heeft namelijk de ambitie om een beleid te voeren tegen discrimina­tie dat voor alle domeinen geldt, van onderwijs of economie tot bijvoorbee­ld vrije tijd. Wij hebben de nodige ervaring in het uitwerken van zulke plannen.”

Een team lokale Unia-ambassadeu­rs zal verhuizen naar het Sociaal Huis in de Lange Schipstraa­t. Wie vragen of meldingen heeft over racisme en discrimina­tie, kan er terecht op afspraak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium