Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Otter en bever kruisen elkaar in Durmevalle­i

-

Een natuurcame­ra van vzw Durme heeft onlangs beelden gemaakt van een otter én een bever die elkaar op nagenoeg hetzelfde moment kruisen op hetzelfde paadje ergens in de Durmevalle­i. De twee diersoorte­n zijn uiterst zeldzaam, maar worden tegenwoord­ig steeds vaker gespot.

Op de beelden is te zien dat een otter even halt houdt en nadien rechtsomke­er maakt. Luttele seconden later passeert er een bever die een tak met zich meesleept.

“De exacte plaats waar we de beelden maakten geven we niet vrij. We willen er geen publiek naartoe lokken”, zegt Frans Martzen van vzw Durme. “Vorige week hebben we verse uitwerpsel­en van een otter gevonden in het Molsbroek. Het is leuk beide dieren, die tientallen jaren verdwenen waren uit onze streek, er nu opnieuw hun habitat hebben gevonden.”

 ?? FOTO'S VZW DURME ?? Bever.
FOTO'S VZW DURME Bever.
 ??  ?? Otter.
Otter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium