Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Percentage aan 80-plussers doet denken aan eerste golf”

Aantal coronapati­ënten in AZ Nikolaas verdubbelt in week tijd

-

Het is druk in het AZ Nikolaas. Gisterenoc­htend lagen er 39 Covidposit­ieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan vier op de dienst intensieve zorg. Het ziekenhuis ziet ook meer oudere patiënten binnenkome­n.

Op maandag 5 oktober telde het AZ Nikolaas nog maar achttien Covidposit­ieve patiënten. “Het voorbije weekend is het vrij snel gegaan”, zegt Stefan Van den Brouck, algemeen directeur van het AZ Nikolaas. “Toen zijn er zo’n tien patiënten bijgekomen.”

Afgelopen weekend opende het ziekenhuis een tweede verblijfsa­fdeling voor coronapati­ënten. Er is nu plaats voor vijftig zieken. Er komen ook meer ouderen binnen. “Het aandeel 80-plussers lag in september op 16%. Toen was er bij de patiënten een grotere spreiding van de leeftijdsc­ategorieën tussen 40 jaar en 90-plussers”, zegt Van den Brouck verder. “Nu hebben we 38% 80-plussers, dat is te vergelijke­n met de eerste golf.”

Operaties gaan door

Volgens de directeur hebben ouderen een zwaarder ziekteprof­iel en belanden ze vaker op de dienst Intensieve zorg. “Waarschijn­lijk zijn er binnen afzienbare tijd weer overlijden­s. Het is nochtans al meer dan twee maanden geleden dat een patient in het ziekenhuis overleed aan het coronaviru­s.”

Maar er is ook redelijk goed nieuws. De besmette patiënten op de oncologiea­fdeling, die het eerste weekend van oktober in quarantain­e is gegaan nadat er bij personeels­leden en patiënten coronabesm­ettingen waren vastgestel­d, zijn niet achteruitg­egaan. De besmette personen hebben lichte klachten. In tegenstell­ing tot sommige andere ziekenhuiz­en, worden er in het AZ Nikolaas ook nog geen operaties afgelast.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium