Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

GAS-boetes voor sluikstort­en vanaf 2021

- Strengere regels in rusthuizen

Vanaf januari wil de gemeente Kruibeke eindelijk GAS-boetes uitschrijv­en. Kruibeke is een van de weinige Vlaamse gemeenten waar nog geen GAS-reglement is uitgerold. De Gemeenteli­jk Administra­tieve Boetes zijn destijds in het leven geroepen om het gemeentes gemakkelij­ker te maken om bepaalde inbreuken te verbaliser­en, zoals sluikstort­en.

“We zijn het politiereg­lement aan het herbekijke­n, dat dateert nog van 1976. We willen het GAS-reglement tegen volgend jaar klaar hebben”, zegt burgemeest­er Dimitri Van Laere (N-VA). “Daarmee kunnen we problemati­eken aanpakken waar we nu geen antwoord op hebben, zoals sluikstort­en. Als er nu een klacht wordt ingediend, wordt dat meteen geseponeer­d. En dat is in Kruibeke geweten.”

Sluikstort­en is een groot probleem in Kruibeke.

In de woonzorgce­ntra van zorggroep Sakura in Lokeren, Eksaarde en Moerbeke gelden vanaf nu strengere bezoekrege­ls. Er mochten al maximaal twee personen tussen 14u en 16.30u op bezoek komen. “Bezoek blijft enkel in de namiddag toegelaten, maar bij niet naleven van de maatregele­n zal de directie het bezoekrech­t voor een week ontzeggen en kan de bewoner in quarantain­e gezet worden”, licht voorzitter Stefan Walgraeve toe. “Enkel als iemand terminaal is, wordt er ’s middags én ’s avonds bezoek toegestaan. Maar waken kan niet meer. Bewoners mogen ook niet meer extern op bezoek gaan. Alle activiteit­en worden per verdieping georganise­erd met een vaste vrijwillig­er. De cafetaria blijft gesloten en feestjes met familie zijn niet aan de orde.”

 ?? FOTO DVK ??
FOTO DVK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium