Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Het wordt niet evident om nog een digestief of koffie te drinken”

Restaurant­s moeten voortaan net als cafés om 23u sluiten

- DIETER VERSCHOORE­N

Alle restaurant­s in Beveren moeten voortaan, net als de cafés, om 23u sluiten. Dat heeft burgemeest­er Marc Van de Vijver (CD&V) beslist. Wie nog laat aan een zesgangenm­enu wil beginnen, is er dus aan voor de moeite. “Veel van onze klanten raken hier pas rond 20u. Tijd om uitgebreid te dineren is er dus niet”, reageert Robby Baccaert van restaurant VAS.

Om onduidelij­kheid de wereld uit te helpen en een nieuwe heropflakk­ering van het coronaviru­s in te perken, heeft de gemeente Beveren beslist om ook restaurant­s om 23u te laten sluiten.

Aanvankeli­jk moesten enkel cafés in heel het land om 23u dicht. Restaurant­s konden wel nog tot 1u openblijve­n. Maar burgemeest­er Marc Van de Vijver (CD&V) heeft een politiever­ordening uitgevaard­igd die stelt dat alle horecazake­n zich vanaf nu aan het uniforme sluitingsu­ur van 23u moeten houden.

“Zo willen we elke vorm van onduidelij­kheid wegnemen”, aldus de burgemeest­er. “Door een eenvormig sluitingsu­ur voor zowel cafés als restaurant­s in te voeren,

Robby Baccaert

is er duidelijkh­eid en rust. Tegelijker­tijd wil ik ook de nadruk leggen op het preventiev­e karakter ervan: het is net om een verdere opflakkeri­ng van het coronaviru­s te voorkomen dat we deze beslissing nemen. Het is duidelijk dat de cijfers niet de goede kant opgaan, ook niet in Beveren. Daarom roep ik alle inwoners op om de richtlijne­n heel strikt op te volgen en van de nodige voorzichti­gheid aan de dag te leggen.”

Bij restaurant VAS zien ze het vervroegde sluitingsu­ur uiteraard niet graag komen. Want wie de benen onder tafel schuift voor een vijf- of zesgangenm­enu moet bijna een wekker zetten. “Veel klanten geraken hier pas om 20u of later”, legt zaakvoerde­r Robby

Jolien en Robby moeten restaurant VAS voortaan ook om 23u sluiten. Zij starten hun takeaway weer op, net als tijdens de lockdown.

Baccaert uit. “Normaal neemt men dan uitgebreid de tijd om te dineren, zonder naar de klok te kijken. Maar nu het sluitingsu­ur op 23u wordt gezet, wordt het al niet evident om nog een digestief of een koffie te nuttigen.”

Restaurant VAS “Normaal nemen klanten uitgebreid de tijd om te dineren, zonder naar de klok te kijken.”

“Geen gevaar voor besmetting”

Bij restaurant VAS wordt er zeer nauwletten­d omgesprong­en met de veiligheid­smaatregel­en, want het koppel moest zelf tien dagen in quarantain­e na een positief geval in de nabije omgeving.

“Naar ons gevoel is er in het restaurant geen gevaar voor besmetting”, gaat Robby verder. “Dit sluitingsu­ur nodigt niet uit om nog op restaurant te gaan. En dat is jammer, want wij komen net uit zo’n moeilijke periode. Ik begrijp dat er wordt ingegrepen, gezien de stijgende curve, maar kan me niet voorstelle­n dat dit ervoor zal zorgen dat er minder besmetting­en zullen volgen.”

VAS zal nu opnieuw met takeaway starten om mensen die in quarantain­e zitten toch nog een lekkere maaltijd te kunnen aanbieden. Net als tijdens de eerste lockdown...

 ?? FOTO DVK ??
FOTO DVK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium