Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ze willen geen kiezers overtuigen, ze willen Trump pisnijdig maken

Republikei­nse ‘The Lincoln Project’ voert campagne tegen eigen presidents­kandidaat

- PETER MIJLEMANS

Bij elke presidents­verkiezing zijn er partijlede­n die tegen “hun” kandidaat campagne voeren. Maar dit jaar is het aantal Republikei­nse groepering­en die Trump nooit meer in het Witte Huis willen zien, niet te tellen. De meest opmerkelij­ke is The Lincoln Project. Die heeft eigenlijk maar één doel: Trump zo kwaad mogelijk maken.

“We overtuigde­n jullie decadente Amerikanen om onze kameraad (Trump, red.) te vertrouwen. We manipuleer­den jullie stemmen. Verspreidd­en onze glorieuze propaganda. Amerikaans­e honden, jullie werden tegen elkaar opgezet.” Zo gaat een clipje van juli van dit jaar. Terwijl de voice-over in het Russisch declameert, worden foto’s van Republikei­nse toppolitic­i afgewissel­d met die van communisti­sche leiders. En de foto van Trump met die van Poetin.

Het filmpje Fellow Traveler kwam uit het rebelse fabriekje van The Lincoln Project. Dat gezelschap hoort tot wat de NeverTrump-beweging is gaan heten: groepen van Republikei­nen die hem weg willen. Ze zijn opgericht door topmedewer­kers van George Bush en Mitt Romney, conservati­eve commentato­ren, gewezen congresled­en en zelfs ex-medewerker­s van Team Trump. Hun doel: van de Republikei­nen weer een eerlijke en gezonde partij maken.

En zo zijn er veel: Republican Voters Against Trump, Bravery Project, Stand Up Republic, Republican Political Alliance for Integrity, Christians Against Trumpism & Political Extremism, Reform, 43 Alumni for Joe Biden, … Allemaal willen ze blanke, hoogopgele­ide Republikei­nen uit de middenklas­se overtuigen dat het oké is om Trump af te wijzen en voor Biden te kiezen.

The Lincoln Project is het grootst, het populairst en het rijkst. Het is ook een buitenbeen­tje. Volgens de stichters heeft hun

In filmpjes stelt The Lincoln Project Trump onder andere voor als ‘telemarket­eer’ die coronamidd­elen aansmeert en als Poetin-vriendje.

campagne maar één persoon als doelpublie­k: Trump. Er is ook maar één doel: Trump pisnijdig maken. Ze willen hem doen reageren, zodat hij afgeleid wordt van het campagnevo­eren en zichzelf schaadt. The Lincoln Project maakt daarbij handig gebruik “van Trumps narcisme, het feit dat hij niet tegen de minste kritiek kan en nooit vooruit denkt”. Om zeker te zijn dat de president hun aanvallen ziet, hebben ze zendtijd

gekocht in de Fox-uitzending­en die Trump dagelijks bekijkt. Naast de president viseren ze nu ook alle Republikei­nse Senatoren die herkozen moeten worden.

“De lafaard”

The Lincoln Project werd in 2019 opgericht door een handvol Republikei­nse toppers. De meest opmerkelij­ke figuur onder hen was George Conway III, een conservati­eve advocaat die in de running

was om openbaar aanklager te worden. Hij was en is de man van Kellyanne Conway, de adviseur van de president die vorige maand afhaakte om meer tijd met haar gezin te spenderen. Terwijl de president mevrouw Conway toen loofde, boorde hij meneer Conway de grond in.

De groep beschikt over een hoofdkwart­ier in Utah waar ze sinds corona samen werken en leven. Dit jaar gaven ze al zowat 15 miljoen euro uit aan antiTrumpf­ilmpjes. Die gaan razendsnel viraal, mede door de geldschiet­ers van het project die miljoenen volgers hebben. Een van de gulste is Hollywood-producer David Geffen, anderen zijn zakenlui uit Silicon Valley.

Vergeleken met andere verkiezing­spropagand­a zijn de filmpjes erg populair. Fellow Traveler werd 1,8 miljoen keer bekeken. Ook de snelheid waarmee ze elkaar opvolgen, is spectacula­ir. De makers slagen erin om meteen in te pikken op de actualitei­t. Of het nu corona is, de handelsoor­log met China, Trumps banden met blanke extremiste­n of de connectie met Rusland. Het filmpje Mattis bijvoorbee­ld herhaalde onmiddelli­jk de kritiek die voormalige generaal en minister van Defensie James Mattis had geuit op zijn exbaas. De baseline was brutaal: “Wie vertrouw je: de lafaard of de legerleide­r?”

Anti-Trumpporno

Sommigen betitelen hun werk als “anti-Trumpporno”, wegens die agressieve toon. De methodes zijn wat onorthodox, maar effect heeft het wel. The Lincoln Project lag bijvoorbee­ld aan de basis van het ontslag van Brad Parscale als campagnele­ider van Trump. Het filmpje van zijn Ferrari’s en een peperduur landhuis van 2,2 miljoen euro was dodelijk. The Lincoln Project gooide ook beelden van een bevende Trump de wereld in, waardoor vragen rezen over zijn gezondheid. En met Unfit openden ze als eerste het vuur op zijn aanpak van corona.

Ze kruipen ook wel degelijk in het hoofd van de president. Trump kan het niet laten razend te reageren op bijvoorbee­ld Twitter, en dat geeft The Lincoln Project nog meer de wind in de zeilen. Nadat de president zijn woede had geventilee­rd over een coronaspot­je, kreeg de groep meer dan een miljoen euro aan donaties van kijkers.

Om Trump wat te kalmeren, zet zijn presidenti­eel team promospotj­es naast die van The Lincoln Project op Fox. Weggegooid geld als je erover nadenkt. Want die programma’s worden vooral bekeken door Trumps overtuigde aanhang.

 ?? FOTO REUTERS ?? Een vreemd Republikei­ns koppel: mevrouw Conway was adviseur van Donald Trump, terwijl meneer Conway medeoprich­ter was van The Lincoln Project.
FOTO REUTERS Een vreemd Republikei­ns koppel: mevrouw Conway was adviseur van Donald Trump, terwijl meneer Conway medeoprich­ter was van The Lincoln Project.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium