Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

De Chinese economie klauwt weer

Vakantie in eigen land draagt bij aan goede cijfers

- NICO TANGHE

In China herstelt de economie razendsnel. Terwijl de export stijgt, kopen Chinezen in eigen land volop auto’s en gaan ze weer zorgeloos op reis. Schijn of realiteit? En is China dan nu al de grote winnaar?

Het regende gisteren positieve economisch­e cijfers vanuit China, dat duidelijk op het juiste spoor zit om zich als eerste economie ter wereld te herstellen van de coronacris­is. De export in september bijvoorbee­ld steeg in China met net geen 10%, terwijl de import in diezelfde periode zelfs met 13,2% opveerde. Goed voor een handelsove­rschot van 37 miljard dollar.

Terwijl Europa en de VS lijden onder een tweede golf, kon de Chinese overheid nieuwe besmetting­en snel een halt toeroepen, waardoor de industrie de voorbije maanden haar gang kon gaan. Terwijl Peking de Chinese fabrikante­n ondersteun­de met leningen, profiteerd­en veel Chinese bedrijven handig van de wereldwijd­e nood aan mondmasker­s en ander beschermin­gsmateriaa­l, dat vooral in het Verre Oosten wordt gemaakt.

Vakantie in eigen land

En ook de binnenland­se vraag zit in stijgende lijn. De Chinese automarkt toont al drie opeenvolge­nde maanden sterke tekenen van herstel. Ook het toerisme en de entertainm­entsector zitten in de lift. Tijdens de pas afgelopen ‘gouden week’, de belangrijk­ste nationale vakantiepe­riode in China, hebben honderden miljoenen Chinezen noodgedwon­gen in eigen land een vakantie geboekt. Omdat zij daarbij uitzonderl­ijk hun geld in eigen land uitgaven zal dat de Chinese economie ongetwijfe­ld nog een extra boost geven.

Toch moeten we voorzichti­g zijn met de interpreta­tie van al dat goede Chinese nieuws, waarschuwe­n experts. “Het leven in China is terug bijna normaal geworden, maar er zitten toch nog wat addertjes onder het gras”, waarschuwt Max Kaernfelt van het Duitse Mercator Institute for China Studies. “China zal er alles aan doen om de economisch­e groeirace te winnen. Maar economie is meer dan de cijfers van het bbp.”

Heropflakk­ering

De groei in China is vooral kredietged­reven en steunt volgens hem nog altijd op twee pijlers: investerin­gen en export. Beide groeipijle­rs zijn kwetsbaar. “China blijft voor zijn export zeer afhankelij­k van het Westen”, legt Kaernfelt uit. “Als de vraag hier door de tweede coronagolf instort, heeft ook de Chinese economie een probleem.”

De binnenland­se vraag in China stijgt, maar is onvoldoend­e ontwikkeld. Bovendien is zo’n nationale vakantie gevaarlijk voor eventuele heropflakk­eringen van het virus, zoals recent in de grote havenstad Qingdao. De echte impact van de vele zorgeloze Chinese vakantiere­isjes zien we ten vroegste over twee weken. Ook dat is volgens Kaernfelt een risico.

 ?? FOTO AP ??
FOTO AP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium