Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Uniek vakantieki­ekje

-

Een Japanner die vanwege de coronamaat­regelen al bijna zeven maanden vastzit in Peru is bij hoge uitzonderi­ng toegelaten tot Machu Picchu. De populaire attractie is gesloten voor toeristen, maar werd speciaal opengestel­d voor Jesse Takayama. Hij mocht onder begeleidin­g van het hoofd van het park de ruïnes van de Incastad bewonderen.

“Dit is zo fantastisc­h. Bedankt”, zegt hij in een video die op de top van de Machu Picchu-berg werd opgenomen.

De attractie gaat volgende maand weer open voor toeristen uit binnen- en buitenland, zei minister van Cultuur Alejandro Neyra zonder een datum te noemen. Dan wordt 30% van het normale maximum van 675 mensen per dag toegelaten tot het Unesco-erfgoed. “We zitten nog midden in een pandemie”, aldus Neyra. “Het zal met alle noodzakeli­jke voorzorgsm­aatregelen gebeuren.”

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium