Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HEET VAN DE TONG...

-

Vindt u het terecht dat zaalsporte­n verboden worden?

Ook kantine sluiten

Het verbod op zaalsport is terecht, maar dan moet men ook de kantines sluiten. Daar mag men vuil en bezweet bier gaan drinken. Er zijn ook nog andere onlogische toestanden. Zo is dubbelspel bij tennis verboden, maar is petanquen met zes personen op een veel kleinere oppervlakt­e is wel toegestaan. En van dat laatste kan ik getuigen dat 1,50 meter afstand een utopie is. PAUL MISSOUL, BERCHEM

Geen publiek bij voetbal

Het is begrijpeli­jk dat binnenspor­ten verboden worden. Ik zou het nog beter begrijpen als ze op de voetbalwed­strijden geen publiek meer zouden toelaten.

GUIDO VAN DER VELDE, NIEL

Echt contact

Als men sporten verbiedt waar men echt contact heeft met elkaar, vind ik het oké. Maar dan moeten ze alle sporten bekijken, zowel bij de profs als bij de amateurs. FRANS DANCKERS, WESTERLO

Opdoffer voor de jeugd

Dat de competitie voor binnenspor­ten wordt stopgezet is een begrijpeli­jke beslissing. Doordat er regelmatig spelers in quarantain­e moeten omwille van een besmetting of contact met een besmette persoon, moeten er bijna wekelijks wedstrijde­n worden uitgesteld. Dat ook de trainingen bij jeugdspele­rs worden stopgezet, is een onterechte beslissing. Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn de sporttrain­ingen vaak de enige en niet onbelangri­jke ontspannin­g tijdens een schoolweek. Dit is weer een zware opdoffer voor deze groep en zal het mentale welzijn zeker niet ten goede komen.

INGE PEETERS, TURNHOUT

Aanslag op mentale gezondheid

Dat ze de kantines en kleedkamer­s sluiten, tot daar aan toe. Maar dat de sport zelf aan banden wordt gelegd is een aanslag op de mentale gezondheid van veel mensen. Wie dubbelspel in tennis verbiedt, heeft wellicht nog nooit op een tennisplei­n gestaan. Ik ben 61 jaar en alleenstaa­nd, voor mij persoonlij­k rest alleen het thuiswerk nog. Reizen, vrijwillig­erswerk, sporten, … Alle

motoren van mijn leven zijn weggemaaid met het risico dat ze nooit meer toegelaten worden. Fraai hoor!

ISABELLE VAN EXTERGEM, ZANDHOVEN

Boeten voor Brussel

Spijtig dat de zaalsporte­n moeten boeten voor wat er in Brussel gebeurt. Het zou beter zijn als men daar eens ingrijpt en zware maatregele­n neemt. Maar wie gaat dit aandurven? Het probleem zit bij de mensen die zich niets aantrekken van onze regels. GUIDO VAN EERSEL, BEERSE

Gezond verstand

Vermits de eerste ziektevers­chijnselen pas beginnen op te treden enkele dagen nadat men besmet is geraakt door corona, is het van het allergroot­ste belang dat men contactspo­rten zo veel mogelijk verbiedt, zeker als men geen social distancing kan ga- randeren en als de sport binnen plaatsvin- den. Natuurlijk zal dit op groot protest stuiten bij de betrokken sporters, sponsors en dergelijke. Maar een beetje gezond verstand is hier zeker niet misplaatst.

FREDDY DUSCHEK, NIEL

 ?? FOTO RAYMOND LEMMENS ??
FOTO RAYMOND LEMMENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium