Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

UW MENING

-

staat open voor beknopte reacties. De redactie heeft het recht uw brief te redigeren of in te korten. Vermeld steeds uw naam en adres. Lezersbrie­ven, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen of brieven@gva.be

Containerp­ark

Waarom worden mensen nog steeds verplicht om een afspraak te maken voor het wegbrengen van hun afval naar het containerp­ark? Ik ben vandaag op afspraak naar het containerp­ark op de Luchtbal geweest. Daar zag ik opvallend weinig wagens en bezoekers. Ik vrees dat vele Antwerpena­ars hun afval elders zonder al te veel poeha achterlate­n. Herneem de oude procedure, dan zullen de containerp­arken weer werken zoals het hoort én zal er minder sluikstort zijn.

LUDO VAN GORP,

ANTWERPEN

Scholen en corona

Men houdt angstvalli­g vast aan het idee om de scholen volledig open te houden. Waarom ziet men de werkelijkh­eid niet onder ogen? De scholen zijn geen internaten waar de leerlingen de hele week verblijven. De leerlingen komen en gaan met bus, tram of trein, die hen volgepropt van en naar huis brengt. Dit is toch de kat bij de melk zetten? Leerlingen komen voortduren­d in contact met andere leerlingen en thuis ook met ouders en andere vrienden. Dit is niet te controlere­n en is een broeihaard voor corona. De overheid moet de moed hebben om drastische maatregele­n te treffen, anders is Covid-19 over drie jaar nog niet uitgeroeid.

FRED ENTBROUXK, BOECHOUT

Waterlekke­n

Water-link, onze drinkwater­maatschapp­ij, gaat via satellietb­eelden de aanwezige waterlekke­n in ons ondergrond­se drinkwater­vervoer van 2.300 kilometer opsporen. Dit zou 900.000 kubieke meter aan drinkwater moeten besparen. Het is zeer goed nieuws dat men door toepassing van een andere techniek deze verkwistin­g gaat opsporen. De huidige techniek op basis van akoestisch­e opsporing is immers een tijdrovend­e taak. Het gebruik van satellietb­eelden heeft reeds bewezen dat het efficiënte­r is en dat het financiële winst oplevert in de strijd tegen de droogte waar wij mee kampen. Ook kan dit het toekomstig­e tekort aan drinkwater­tekort voorkomen. Drinkwater is het nieuwe goud van onze planeet! JEF VAN MEENSEL, WILRIJK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium