Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Borneo - Earth’s Ancient Isle

-

Borneo is een van de meest biodiverse plaatsen ter wereld, waar het rijke leven te danken is aan miljoenen jaren evolutie op een tropische locatie. Dankzij de gevarieerd­e natuur vind je er de meest eigenaardi­ge en mysterieuz­e dieren op onze planeet. Canvas, 21.20 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium