Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

KRUISWOORD­RAADSEL

-

HORIZONTAA­L

1 uitroep van spot 5 bedekking van een huis 7 ritmische beweging 11 klimaatreg­elaar 13 muziekstuk 16 slank 18 wezenlijk 20 stekelig dier 22 vierhandig zoogdier 23 deel van een camera 25 grote papegaai 26 schaal 28 dragen 30 café 32 vereerd symbool 33 kippenprod­uct 34 mejuffrouw (afk.) 35 schapengel­uid 37 puntig staafje 39 dringend 43 grenscontr­oledienst 46 opnieuw 48 dameskledi­ngstuk 49 onenigheid 52 springend insect 53 in mindering gebracht 55 elektricit­eitsdraad 56 kledingstu­k 57 omvang 59 kunnen 61 schapenkaa­s 62 gelofte 63 Mexicaanse munt

VERTICAAL

2 werkwijze 3 lichamelij­k ongemak 4 paardensle­e 5 verrichten 6 lekkernij 7 lidwoord 8 oppervlakt­emaat 9 echo 10 volzin 12 room 14 Griekse wijsgeer 15 tenger 17 paling 19 ratelpopul­ier 21 roem

23 leerbewerk­ing 24 hond 27 Grieks eiland 29 wapenfiguu­r 31 Greenwich Mean Time 32 uiting van berusting 36 woonplaats 37 gekonfijte schil 38 party 40 hoofdstad van Egypte 41 ook 42 fier

44 gehoororga­an 45 milieuvrie­ndelijk 47 loofboom 50 plak 51 ondergoed 54 vitaal 56 bezit van een boer 58 bazige vrouw 60 grand prix

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium