Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

CRYPTOGRAM

-

HORIZONTAA­L

1 Werkelijk, water in gang? (5) 4 Tevens een zoete drank. (3) 6 Oost-Europese horige. (5)

7 Vocht natuurlijk in het begin. (3) 8 Beroep in een klooster. (9) 11 Vreedzaam meisje. (5)

12 Ach, geef wat extra. (3) 13 Daarachter is het gebeurd. (3)

VERTICAAL

1 Is in de pauze gescoord? (8) 2 In die tijd kwam er de eerste. (3) 3 Praatje over groente? (7)

4 Klein hemellicha­am. (8) 5 Deze Europeaan is Frans. (3) 9 Brandstof voor op de sla. (4)

10 Alleen schattig. (4)

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium