Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

UW MENING

-

staat open voor beknopte reacties. De redactie heeft het recht uw brief te redigeren of in te korten. Vermeld steeds uw naam en adres. Lezersbrie­ven, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen of brieven@gva.be

Coronalert

Er werd maanden reclame gemaakt voor de nieuwe app Coronalert. Als 74-jarige heb ik zelfs twee nieuwe smartphone­s gekocht – één voor mij en één voor mijn vrouw – omdat de app niet werkte op onze oude telefoons. Kostprijs 1.000 euro. En ik vond het een nuttige tool, maar nu met de nieuwe maatregele­n van het duo De CrooVanden­broucke wordt er met geen woord meer gerept over deze applicatie! Zijn ze met mijn voeten aan het spelen?

HUGO WILLEMS

Coronamaat­regelen

De huidige regering wil zich krachtdadi­g opstellen, en onder leiding van Jansens&Jansens (De Croo en Vandenbrou­cke) kondigen ze snel en kordaat strenge maatregele­n aan. Alleen zijn deze evenzeer weinig getest op efficiënti­e en worden ze daardoor steeds veranderd. Behalve het profileren van hun ego is er weinig verschil met de voorgaande regering. Ditmaal is er een tekort aan testmateri­aal, dus moet je eerst ziek zijn eer je wordt getest. Wat is dan het nut van de contact tracing? Bovendien is er nu al een tekort aan griepvacci­ns. Het zoveelste bewijs dat een vlug in elkaar gestoken regering, nu en ook later niet functionee­rt.

ANNE KOPP

Gratis treinticke­ts

Zou onze regering misschien kunnen overwegen om het aanbod van de gratis treinticke­ts te verlengen met de periode van de horecaslui­ting? Men kan bij aankomst nergens meer terecht voor een natje en een droogje, om van een sanitair bezoekje nog te zwijgen. En waarom deze tickets aanbieden in de periode tussen oktober en maart, met gegarandee­rd korte en winterse dagen? Bedankt voor dit ondermaats­e en overroepen geschenk.

A. STEVENHEYE­NS, DEURNE

Zelfrijden­de bus

Nu het idee van een zelfrijden­de bus van de baan is, kan men beter nadenken over een tramlijn van Petrol Zuid naar het Eilandje. Die had er al moeten komen met de heraanleg van de kaaien.

ERIK SCHOEPEN

 ?? FOTO PHOTO NEWS ??
FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium