Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Kris Vanmarseni­lle Hoofdredac­teur brieven@gva.be Een akelig gevoel

-

Veel mensen blijven er ongetwijfe­ld mee zitten na de aankondigi­ng van de nieuwe maatregele­n tegen corona: zullen ze volstaan om de woeste tweede golf tot bedaren te brengen? Kijkend naar de kaart van Europa, naar de onwaarschi­jnlijk hoge besmetting­scijfers in dit land in vergelijki­ng met alle andere landen, naar Ierland dat met een kwart van het aantal besmetting­en van België in lockdown gaat, bekruipt je de twijfel.

En als je denkt aan al die verpleegku­ndigen in onze ziekenhuiz­en die met de moed der wanhoop proberen om de toestroom aan Covid-19-patiënten op te vangen, aan artsen die hun eigen patiënten moeten laten wachten omdat ze (alweer) moeten bijspringe­n op de Covid-afdeling, dan klinkt de klaagzang vanuit de evenemente­nsector een beetje hol. Hoe erg het voor die sector ook is, voor de mensen in de gezondheid­ssector is het erger. Zij moeten geen mensen ontslaan, zij zien mensen sterven. Ze ploeteren voort terwijl ze goed weten dat het nog een hele tijd erger zal worden, zelfs als we erin zouden slagen om de toename van het aantal besmetting­en een halt toe te roepen.

En daarin moeten we binnen de kortste keren slagen, of we zijn helemaal verloren en België is helemaal het klunsje van Europa. De regering volgt nu een stappenpla­n en wil een echte lockdown vermijden. Voorlopig is dat een nobel streven, maar zullen De Croo en Vandenbrou­cke de moed hebben om hem wel in te voeren als hij onvermijde­lijk is? En wanneer is het zo ver? Was de korte pijn dan toch niet beter geweest? Even alles dicht, zoals Ierland doet?

Niemand weet het. Op Emmanuel André na pleit geen enkele viroloog voor een volledige lockdown. Het belangrijk­ste is dat we allemaal de regels naleven, zo luidt de boodschap. De mensen die voor elke persconfer­entie van de regering trouw voor de buis zitten, weten dat onderhand wel en doen dat wellicht ook. Maar de boodschap bereikt duidelijk niet iedereen. Nog altijd niet. Dat weten we al lang, maar er is veel te lang niets aan gedaan. Zoals zo veel zaken niet of veel te laat zijn aangepakt. Dat is de kern van het hele probleem: dit land heeft de tweede golf niet voorbereid. We hebben het veel te ver laten komen. De vorige regering draagt daarin een verpletter­ende verantwoor­delijkheid. We zitten nu in de storm, zoals Vandenbrou­cke zegt. Dan heb je aan een barometer niet veel, en aan een onderzoek naar het verleden ook niet. Maar dat moet er wel komen. Wat nu in België gebeurt, is niet alleen de schuld van het virus.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium