Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HERFSTVAKA­NTIE Wat mogen we nog?

- NINA BERNAERTS TOMMY HUYGHEBAER­T

Om de curve van de coronacijf­ers die nu nog dramatisch blijft stijgen om te buigen, moeten we allemaal opnieuw een beetje vrijheid opgeven. Jammer, net nu de herfstvaka­ntie voor de deur staat. Maar volgens premier Alexander De Croo zijn we samen één ploeg van elf miljoen Belgen tegen het coronaviru­s.

Dit mogen we nog wel of net niet meer doen in de volgende weken.

Mogen we nog naar de cinema?

Ja, in principe zijn de cinema’s gewoon open. Er geldt wel een mondmasker­plicht en er zijn niet meer dan tweehonder­d bezoekers toegelaten per zaal. Je mag met je bubbel naar de cinema. Vriendjes van de kinderen meenemen, kan in principe. Kinderen onder de 12 worden niet bij de nauwe contacten gerekend, maar er wordt wel aangeraden om dat zo veel mogelijk te beperken. Zin in een frisdrankj­e en popcorn? Dan blijf je op je honger (en dorst) zitten. Er mag niks worden genuttigd.

Mogen we nog gaan zwemmen?

Zwembaden blijven open, tenzij het lokale bestuur anders beslist. Er geldt een code oranje. In veel zwembaden is het dan verplicht om op voorhand te reserveren.

Mogen we nog voor een dagje naar zee?

“Dat is mogelijk. De provincieg­ouverneur of lokale kustgemeen­ten kunnen zelf wel strengere maatregele­n opleggen op lokaal niveau. Check voor je vertrekt of er in de kustgemeen­te nog bijkomende maatregele­n gelden”, luidt het advies van het Crisiscent­rum. Er wordt geen verschil meer gemaakt tussen dagjestoer­isten, hotelgaste­n of tweedeverb­lijvers.

Mogen we nog naar een park of bos, en met hoeveel?

Je mag met maximaal vier personen samenkomen, kinderen onder de 12 niet meegereken­d. “Als je samenkomt met mensen buiten je gezin of buiten je nauw contact, moet je ook in het park of bos anderhalve meter afstand bewaren”, zegt het Crisiscent­rum.

Mogen we nog naar een gehuurd huisje in de Ardennen?

Je mag je nog steeds vrij bewegen. Een huisje huren in de Ardennen kan dus een welgekomen afwisselin­g van omgeving zijn. “Je mag sowieso met je gezin gaan. Heeft je gezin één gemeenscha­ppelijk nauw contact, dan kan die persoon ook mee”, luidt het bij het Crisiscent­rum, dat wel waarschuwt als je met meerdere gezinnen een weekendje in de Ardennen wil organisere­n. “Je kunt in principe ook de vier personen uitnodigen die je bij je thuis uitnodigt, maar dat is zeer sterk afgeraden aangezien het haast onmogelijk is om steeds anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Je deelt dan bijvoorbee­ld ook een keuken en een badkamer.”

Mogen we nog naar de match van onze kinderen gaan kijken?

Bij amateurwed­strijden voor minderjari­gen is maximaal één ouder toegelaten als publiek, al moeten zij ook rekening houden met de mondmasker­plicht.

Mogen we zelf nog gaan trainen?

“Alle amateurwed­strijden voor volwassene­n worden opgeschort. Trainen mag, zolang anderhalve meter afstand bewaard kan worden in de buitenluch­t”, vertelde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Mag mijn kind nog op kamp?

Alle jeugdactiv­iteiten met overnachti­ng – zoals kampen en weekends – worden in principe verboden. Er zijn wel uitzonderi­ngen: voor groepen onder de 12 jaar en voor groepen tussen 12 en 14 jaar waarvan het kamp minstens vier dagen en nachten duurt. Voor groepen onder de 12 gelden geen regels wat de duur van het kamp betreft.

Mag mijn kind nog iets binnen doen in groep?

Voor alle kinderen en jongeren boven de 12 worden indooracti­viteiten verboden. Zij mogen alleen nog deelnemen aan buitenacti­viteiten en moeten de hele tijd een mondmasker dragen. Ook voor -12-jarigen worden buitenacti­viteiten sterk aangeraden. “Buiten spelen zit in het DNA van jeugdbeweg­ingen. Dat is een troef die we hebben. Met een warme trui en voldoende beweging moeten scouts en gidsen dat wel aan kunnen”, zegt Van Reusel, woordvoerd­er van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Mag mijn kind nog op bosklassen? Kunnen andere uitstapjes met school?

Momenteel bevindt het Vlaams onderwijs zich in code oranje. Dat betekent dat alle meerdaagse uitstappen verboden zijn voor onbepaalde duur. Ook alle andere buitenscho­olse activiteit­en worden geschrapt. Observatie­activiteit­en, praktijkle­ssen en de zwemlessen gaan wel door.

Mogen de trainingen en wedstrijde­n van mijn kinderen nog doorgaan?

Trainingen en amateurwed­strijden mogen blijven doorgaan. Voor kinderen onder de 12 blijven ook indoor contactspo­rten toegelaten.

Wat met mijn tickets voor het pretpark?

Bij de pretparken die we contacteer­den kunnen tickethoud­ers hun ticket omboeken naar een latere datum of wordt de geldigheid van het ticket automatisc­h verlengd. Abonnement­en worden verlengd met het aantal dagen dat het park gesloten was en dat je abonnement geldig was. Dat is onder andere bij de Plopsapret­parken en bij Bellewaerd­e het

geval.

Wat met mijn tickets voor een theater- of muziekvoor­stelling?

Door de nieuwe maatregele­n zullen cultuurhui­zen die maar tweehonder­d mensen per voorstelli­ngen mogen ontvangen verschille­nde van hun bezoekers moeten teleurstel­len. Volgens Tom Kestens van de Crisiscel Cultuur zullen de cultuurins­tellingen individuee­l een oplossing zoeken.

Mogen we nog naar een museum?

Musea blijven zeker open. Ze zullen volgens het Departemen­t Cultuur werken volgens het basisproto­col van de cultuursec­tor. “Zo zal bij het aantal bezoekers rekening gehouden worden met de oppervlakt­e van het museum.”

 ?? FOTO JIMMY KETS ?? Ja, je mag nog naar de kust.
FOTO JIMMY KETS Ja, je mag nog naar de kust.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium