Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Avondklok vanaf 22u in Wallonië

-

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) heeft extra verstrengi­ngen aangekondi­gd. “We hebben besloten tot een gedeelteli­jke lockdown van heel Wallonië.”

De opvallends­te maatregel is de uitbreidin­g van de avondklok. In heel België geldt een avondklok van middernach­t tot 5u, maar in Wallonië moet iedereen vanaf 22u tot 6u thuisblijv­en. De maatregel geldt zeker tot 19 november.

Voorts moet het Franstalig hoger onderwijs in Wallonië en Brussel volledig digitaal verlopen, mag shoppen voortaan nog hooguit met twee personen (kinderen jonger dan 12 niet meegereken­d), wordt telewerken “strikt toegepast” en gelden in de woonzorgce­ntra aangescher­pte regels voor bezoek. Daarnaast zijn alle sportcompe­tities en trainingen voor amateurs verboden, met uitzonderi­ng van kinderen jonger dan 12.

“Het is een kwestie van leven en dood”, zei Elio Di Rupo na de persconfer­entie aan RTBF. Vandaag is er ook overleg met de Brusselse regering en de negentien burgemeest­ers. Mogelijk wordt ook daar verstrengd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium