Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

UAntwerpen start in “verstandig rood”

-

Epidemiolo­og Pierre Van Damme vond het een gemiste kans dat er niet beslist is dat het hoger onderwijs naar code rood moet, maar hoe zit dat met de UAntwerpen? “Wij starten maandag in ‘verstandig rood’”, zegt rector Herman Van Goethem.

De UAntwerpen past dus striktere regels toe dan de regering vrijdag heeft opgelegd. “Dat is een bewuste keuze omdat we ons écht zorgen maken”, zegt rector Herman Van Goethem. “Onze experten en de mensen van de faculteit Geneeskund­e hebben met aandrang gevraagd om niet vast te houden aan code oranje. Ik kan het niet maken om dat advies naast mij neer te leggen. Sinds maart hebben wij altijd vooropgelo­pen omdat wij de informatie ongefilter­d binnenkrij­gen van de experten, terwijl de regering politieke onderhande­lingen voert.”

Alleen de eerstejaar­s blijven in code oranje, maar de UAntwerpen vult de aula’s voor maximaal 20% in plaats van de toegestane 50%. Vanaf het tweede jaar zijn alle hoorcolleg­es online. Alleen de practica, labo’s, debatklass­en en andere intensieve werkvormen gaan nog op de campus door, met de nodige veiligheid­smaatregel­en (voldoende afstand en mondmasker­s). Van Goethem: “We bekijken lokaal per lokaal hoeveel mensen er veilig terechtkun­nen, sommige practica worden vier keer gegeven om alles veilig te laten verlopen. Wat dat betreft zijn we zelfs strikter dan code rood, waarbij de practica gewoon mogen doorgaan.”

Gent zit volledig in code rood, in Brussel zitten de eerstejaar­s net zoals in Antwerpen in code oranje. Leuven en Hasselt zitten nog helemaal in code oranje.

 ?? FOTO PHOTO NEWS ?? Rector Herman Van Goethem.
FOTO PHOTO NEWS Rector Herman Van Goethem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium