Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

KV Mechelen geen deel van onderzoek

-

Fraude Mechelse modegroep FNG

Vijf mensen zijn in verdenking gesteld in het onderzoek naar gesjoemel bij de Mechelse modegroep FNG. Een van hen is Dieter Penninckx. Voetbalclu­b KV Mechelen maakt echter geen deel uit van onderzoek.

Het parket Antwerpen opende op 13 juli een onderzoek naar mogelijk frauduleuz­e praktijken bij de Mechelse modegroep FNG. Dat was de groep boven merken als Brantano, Fred & Ginger en CKS.

Er zijn onder meer aanwijzing­en voor valsheid in geschrifte­n, valsheid in de jaarrekeni­ng, misbruik van vennootsch­apsgoedere­n, marktmanip­ulatie, het verhindere­n van het onderzoek van financiële waakhond FSMA en het witwassen van een illegaal bekomen vermogen.

Ernstige aanwijzigi­ngen

“Het onderzoek van de voorbije maanden kan teruggebra­cht worden tot drie grote luiken”, klinkt het in een stand van zaken van het parket. “Er wordt onderzocht of er via frauduleuz­e constructi­es geprobeerd is om derden te misleiden met de bedoeling om extra kapitaal op te halen. Daarnaast werd er mogelijk ook vermogen uit de ondernemin­g gehaald en wordt er onderzocht of dat geld werd witgewasse­n.”

Vijf mensen worden momenteel in verdenking gesteld omdat de onderzoeks­rechter ernstige aanwijzing­en van schuld heeft. Het gaat om twee advocaten en FNG-oprichters Anja Maes, Manu Bracke en Dieter Penninckx, die eerder deze week onder strikte voorwaarde­n werd vrijgelate­n uit de gevangenis. Penninckx is ook hoofdaande­elhouder van voetbalclu­b KV Mechelen. “Maar er wordt geen onderzoek gevoerd naar de club”, bevestigt het parket.

 ?? FOTO
DRIES LUYTEN ?? Dieter Penninckx.
FOTO DRIES LUYTEN Dieter Penninckx.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium