Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Proef met fretten bewijst luchtbesme­tting

-

Onderzoeke­rs van het UMC in Rotterdam hebben een interessan­t experiment opgezet. Fretten zaten in een aparte kooi, en tussen hen liep een buis met verschille­nde bochten van langer dan een meter. Onderaan zat een met corona besmette fret. De onderzoeke­rs lieten vervolgens lucht naar de niet-besmette fret bovenaan stromen. Uiteindeli­jk werden ook de fretten bovenaan ziek. De onderzoeke­rs zeggen dat het experiment geen onderschei­d maakt tussen (onder meer) microdrupp­els en grotere druppels, “maar de resultaten tonen dat het virus infectieus blijft terwijl het door de lucht zweeft”. De wetenschap­pers zeggen dat dergelijke studies met fretten kunnen helpen om goede maatregele­n te onderzoeke­n tegen besmetting.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium