Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ik zou met plezier artistiek asiel aanvragen in België”

Nederlands­e acteur Frank Lammers haalt veel voldoening uit producties die hij in ons land maakt

-

Een belofte waar we Frank Lammers (48) graag aan houden: in de toekomst krijgen we opnieuw veel meer Ferry Bouman te zien. In een filmpreque­l op Netflix én een derde tv-seizoen van Undercover. Maar eerst is er nog het restant van seizoen twee. “Of dit de rol van mijn leven is? Ik mag hopen van niet. Wat zou ik anders de komende decennia nog moeten doen?”, lacht de Nederlands­e acteur.

We zouden elkaar woensdagav­ond via Zoom spreken. Frank Lammers verbleef de voorbije week immers in Brussel voor de opnames van Undercover 3. Maar de opnames van een Turkse bruiloft konden donderdag door de huidige coronasitu­atie niet doorgaan. En dus bellen we de Nederlands­e acteur op als die in de auto naar Nederland zit. “Volgende week kom ik weer terug. Vaak overbrugge­n we zo’n weekend door op hotel te blijven. Nu niet. Corona heeft toch ook voordelen”, lacht Lammers. “Ik heb nog anderhalf uur voor de boeg tot in Amsterdam. Tijd zat dus!”

De opnames van Undercover 3 werden vier maanden uitgesteld. Jullie hebben net zo lang gewacht tot corona opnieuw enorm toeslaat.

(lacht) Tja, we konden niet meer langer wachten. De oorspronke­lijke planning was dat we in maart de prequel (over de jongere jaren van Ferry, bedoeld voor Netflix, red.) zouden maken. Die moest uitgesteld worden naar augustus, wat impliceerd­e dat Undercover 3 meteen daarna moest opgestart worden.

Hoeveel jaar jonger moet je Ferry in die prequel spelen?

We plakten er gelukkig geen getal op, want dan zou het een mission impossible worden (lacht). Ik heb veel gesport, ging op dieet en bezocht een schoonheid­sspecialis­t. Aan het einde van de rit keken we hoever we kwamen. Het zag er best aardig uit. Geloof me maar hoor. Ik zag er goddelijk uit.

Plots weerklinkt een vrouwenste­m die Frank smakelijk eten wenst. “Stoort het als ik tussendoor een hapje verorber? Want ik heb nog niks gegeten.”

Krijg je geen eten op de set?

Je zou denken dat je in Vlaanderen, bekend vanwege zijn bourgondis­che levensstij­l, niets te kort komt aan eten. Maar een groot verschil met Nederland is dat je bij ons ’s avonds na het draaien nog iets te eten krijgt. Kwestie van niet met een lege maag naar huis te rijden. Maar dat doen ze dus bij jullie niet. (op zijn Ferry’s) Er is helemaal niks te vreten bij die Belgen! Nee serieus, we hebben niet te klagen. Bij de start van de opnames stonden de taarten al klaar.

Voor Undercover verblijf je telkens een poos in Vlaanderen en moet je jouw gezin missen. Hoe ga je daarmee om?

Ik ben graag in België. Ik heb het daar altijd fijn gevonden. Ik woonde zelfs een tijd in Antwerpen met Koen De Graeve, toen ik verbonden was aan Toneelgroe­p Amsterdam, voor een uitwisseli­ngsproject met Studio Herman Teirlinck. Ik verloor mijn hart aan die stad en sindsdien vond ik het nooit erg om naar België te rijden. Al ontken ik niet dat het toch aan je vreet als je je vrouw en kinderen moet missen. Acteur zijn is ook een beetje het leven van een zeeman leiden.

Dat Ferry ontzettend populair is, blijkt dit tweede seizoen. Kijkers morren omdat ze Ferry amper zien.

Dat is fijn om te horen. Maar ik kan hen geruststel­len. Met de prequel en het derde seizoen staat er opnieuw veel Ferry op het programma. Je gaat niet om hem heen kunpersoon­lijkheden

Frank Lammers

Acteur

nen.

UNDERCOVER ZO 25/10 | ÉÉN | 20.40U

Is het niet raar dat een topcrimine­el de favoriet van de kijker is?

Dat zou je raar kunnen vinden, maar Ferry heeft twee kanten. Of nog meer. Voor zijn familie is hij zachtaardi­g.

Men vergelijkt hem vaak met Tony Soprano.

Ik heb The Sopranos nooit gevolgd. Maar afgaande op de korte fragmenten die ik zag snap ik de vergelijki­ng wel. Tony Soprano was ook zo’n stille gangster die aardig was tegen de mensen die hem dierbaar waren en die meegingen in zijn verhaal. Maar als je hem het leven zuur maakte, kwam hij heel anders uit de hoek. Dergelijke dubbele

zijn leuk om naar te kijken.

Ferry is gebaseerd op een gesprek dat ik ooit in de gevangenis had met een pillendeal­er voor een andere rol. Die zei dat je eerlijk moet zijn. Nou, een crimineel die zegt dat je eerlijk moet zijn, vind ik een fascineren­d gegeven.

Je begrijpt dus wel de beweegrede­nen van Ferry?

Ik snap dat van die eerlijkhei­d. Omdat je anders de hele dag achterom moet kijken. Ik snap ook dat hij thuis de liefde zoekt die in zijn business niet bestaat. Dat is een harde wereld, waardoor je elders op zoek gaat naar knuffels. In Hollywoodf­ilms zijn gangsters alleen maar gangsters. Wat is er dan nog leuk aan om naar te kijken? Hier balanceer je de hele tijd op de rand van goed en slecht, en dat maakt het veel onvoorspel­baarder.

Ferry zit in het tweede seizoen achter tralies. Als acteur valt daar weinig genoegdoen­ing uit te halen.

Je stelt je op in functie van het eindproduc­t. Er bestaan geen kleine rollen. Ook een kleine rol kan je groots invullen. Als het ten dienste staat van het verhaal dat je tien aflevering­en lang alleen maar in de cel moet zitten, doe ik dat met plezier.

Had je tijdens het lezen van de scripts al door dat je een grote hit in handen had?

Daar ben je als acteur niet zo mee bezig. Ik moet wel zeggen dat de popularite­it van Undercover in Nederland een dimensie kreeg die voorheen niet bestond. Vroeger hingen we twee posters op en was het maar hopen en afwachten dat voldoende mensen die hadden zien hangen. Undercover verscheen bij ons in één klap op Netflix, en werd door veel mensen in twee weken uitgekeken. Het was hét gesprek aan de koffieauto­maat. Ik denk dat het geleden was van Mies Bouwman dat zoiets nog was voorgevall­en.

Heeft corona veel invloed op de opnames?

Nou, er komt sowieso elke week iemand zo’n vervelend stokje in mijn neus stoppen. Dat is niet zo prettig. Ook op de set moet je regels respectere­n en dat kost tijd. Vaak is die tijd er niet. Maar je kan het niet negeren. Iedereen gaat aan het einde van de draaiperio­de naar huis. We moeten dus die tests doen.

Aan de andere kant is het een sector waar bij je, net als bij de sport, protocolle­n niet kunt handhaven. Ik denk dan aan het afstandhou­den. Soms is de ruimte zo klein dat we dichter staan. Misschien is dit nu niet verstandig om te zeggen, maar neem het van me aan dat we alle voorzorgsm­aatregelen nemen. Het is ons met de prequel gelukt om twee maanden te draaien zonder een besmetting en nu zijn we met Undercover ook alweer drie weken ‘coronaclea­n’.

Jouw droomrol is de slechterik in een James Bond-film. Komt Ferry Bouman al niet een beetje in de buurt?

Nee joh! Het verschil met Undercover is dat de openingssc­ène van de vorige Bond evenveel kost als vijftien seizoenen van Undercover. Maar dan is het er ook aan te zien. Ik kan alleen maar dromen van zulke scènes. Een van mijn lievelings­scènes is waarin Bond in de auto zit en er een raket op hem afkomt. Waarop hij de ramen opendoet en het projectiel van de ene naar de andere kant door de auto vliegt. Het lijkt me geweldig om dat te mogen meemaken, maar dat is ijdele hoop. Ach, die mag je ook hebben.

Maar als de makers jou ooit bellen, sta je paraat?

Nou, ik ben een Nederlande­r. Ik zou toch graag eerst onderhande­len over de prijs (lacht).

Voor Tom Waes was Undercover zijn eerste hoofdrol. Merkte je dat?

Hij is erin moeten groeien. Maar inmiddels is het verschil niet meer waarneemba­ar. Ik vergelijk Tom met Pippi Langkous. Die zei ook dat ze het nog nooit had gedaan, dus dacht ze wel dat ze het kon. Ik hou van die ingesteldh­eid. Dat hij zich durft te smijten en na een poos weer komt

Frank Lammers, naast Hans Vanaken en Ella Leyers, maakte ondanks één deelname toch indruk tijdens zijn deelname aan vorige week.

 ?? FOTO
VIER ?? De Slimste Mens ter Wereld
FOTO VIER De Slimste Mens ter Wereld

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium