Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Cardinal

-

Terwijl Delorme wacht op nieuws over een overplaats­ing, moeten zij en Cardinal opnieuw samenwerke­n wanneer een persoon als vermist wordt opgegeven. De echtgenoot van een plaatselij­ke politica is niet thuisgekom­en en zij voelt dat er iets verschrikk­elijk gebeurd is.

Canvas, 20.35 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium