Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

The Bodyguard

-

Romantisch drama van Mick Jackson (VS 1992). Met Whitney Houston...

Frank Farmer geniet de reputatie de beste bodyguard te zijn. Voor drieduizen­d dollar per week gaat hij akkoord om zangeres Rachel Marron te beschermen. Sinds enkele maanden krijgt zij namelijk dreigbriev­en en -tekeningen. Vaak worden ze opgestuurd, maar haar belager heeft ze ook al eens persoonlij­k afgeleverd in haar villa. Omdat Rachel dit laatste niet weet, vindt ze de aanwezighe­id van Frank Farmer totaal overbodig. Toch voelt ze zich al gauw tot de stugge en stille Farmer aangetrokk­en. 6/10 VIJF, 21.30 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium