Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Attila the Hun

-

De krijgsheer Attila liet in de 5e eeuw een spoor van vernieling achter in Europa en leidde zijn leger van Hunnen tegen het Romeinse rijk. Historici en wetenschap­pers gaan nu op zoek naar nieuwe elementen die de rol van Attila en de Hunnen kunnen blootlegge­n in het verval van deze supermacht.

Canvas, 21.10 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium