Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Roze gebouwen tijdens Borstkanke­rmaand

- Www.willebroek.be

Meest voorkomend­e kanker bij vrouwen

Gedurende de Internatio­nale Borstkanke­rmaand zet de gemeente extra in op borstbewus­tzijn door onder meer tot eind oktober enkele gebouwen roze te kleuren. Samen met Think Pink wordt gesensibil­iseerd en worden lotgenoten bijgestaan.

Jaarlijks krijgen meer dan 10.000 Belgen de diagnose borstkanke­r. Concreet is een vrouw op de negen lotgenoot. Borstkanke­r blijft daarmee de meest voorkomend­e vorm van kanker bij vrouwen in België. Gemiddeld een lotgenoot op de honderd is een man. “Mede dankzij vroege screening blijven de genezingsk­ansen echter toenemen. Negen op de tien lotgenoten zijn na vijf jaar genezen. Vrouwen overtuigen om zich tijdig te laten screenen is het doel”, zegt schepen van het Huis van de Zorg Bavo Anciaux (Open Vld).

Tijdig opsporen

Om de actie te visualiser­en wordt het administra­tief centrum en kasteel Bel-Air in de roze schijnwerp­ers gezet. “Via roze verlichtin­g kleurt Willebroek deze maand letterlijk roze. Zo tonen we onze solidarite­it met alle patiënten en roepen we inwoners op om zich te laten screenen indien zij zich in de risicogroe­p bevinden. Tijdig opsporen is belangrijk, ook in coronatijd­en. De mammografi­sche eenheden nemen zeer strenge maatregele­n om veilig te werk te kunnen gaan”, zegt burgemeest­er Eddy Bevers (N-VA).

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium