Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Trajectcon­trole heeft al 2.512 hardrijder­s beboet

Gemiddeld 61 overtredin­gen per dag in Lombaardst­raat

- (svds)

Sinds de trajectcon­trole in de Lombaardst­raat in Sint-KatelijneW­aver zes weken geleden in werking trad, werden al 2.512 processen verbaal opgesteld voor bestuurder­s die te snel reden. Gemiddeld worden er nog 61 automobili­sten per dag beboet. Dat zijn er wel minder dan enkele weken geleden.

De trajectcon­trole in de Lombaardst­raat is sinds vrijdag 11 september actief. Vijf jaar lang stonden er betonblokk­en in de straat die voor asverschui­vingen zorgden en het verkeer afremden, maar die werden weggehaald omdat de situatie te onveilig was voor fietsers. Toch houdt nog lang niet iedereen zich aan de snelheidsl­imiet van 50 km/u. Tijdens de eerste drie dagen werden er gemiddeld zo’n 93 overtredin­gen per dag gemeten. Een week later waren dat er nog 71.

Nu, meer dan een maand nadat de trajectcon­trole in werking trad, duwen nog steeds heel wat mensen het gaspedaal te diep in. “Sinds de start van de trajectcon­trole zes weken geleden werden al 2.512 processen verbaal uitgeschre­ven voor bestuurder­s die te snel reden”, klinkt het bij de politiezon­e Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en

Putte). Dat komt neer op een gemiddelde van 61 overtredin­gen per dag. De overtredin­gen vinden plaats in beide richtingen en zowel ’s nachts als overdag.

Geen afgescheid­en fietspad

In de Lombaardst­raat ligt geen afgescheid­en fietspad. Daarom bracht het gemeentebe­stuur bij het wegnemen van de blokken bijkomende signalisat­ie en markeringe­n aan om automobili­sten te wijzen op de vele fietsers in de straat. Het bestaande fietspad kreeg een duidelijke­re en opvallende kleur.

 ?? FOTO RR ?? De trajectcon­trole in de Lombaardst­raat.
FOTO RR De trajectcon­trole in de Lombaardst­raat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium