Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Pompoenenj­acht moet Mechelaars coronaproo­f samenbreng­en

- (svh)

Zes gemeentera­adsleden roepen Mechelaars op om tijdens de komende herfstweke­n hun huis of tuin te versieren met pompoenen. “Met warme herfstacti­es zoals deze willen we mensen coronaproo­f samenbreng­en. Een actie voor een door Mechelaars”, zegt initiatief­nemer Thijs Verbeurgt.

“Zo tonen we dat we elkaar niet loslaten, ook niet in deze donkere dagen”, vertelt Verbeurgt (sp.a). Hij lanceert de oproep samen met Elisabet Okmen (VldGroen-m+), Anne Delvoye (N-VA), Hamid Riffi (CD&V), Dirk Tuypens (PVDA) en Faysal El Morabet (Vld-Groen-m+), raadsleden van meerderhei­d en oppositie. Zij hopen de Mechelaars warm te maken om een versierde pompoen voor hun raam of deur te zetten, hun huis of tuin te decoreren of tekeningen van pompoenen aan het raam te hangen.

Beren

“Het idee voor de pompoenena­ctie is geleend van de berenwande­ling tijdens de lockdown in maart. Het was toen heel mooi om te zien hoe alle ramen gevuld werden met beren. Jong en oud ging wandelen en de beren zoeken en tellen. Als we beren nu door pompoenen vervangen, kunnen we Mechelen verlichten in een gloed en op pompoenenj­acht gaan”, vertelt Thijs Verbeurgt.

De raadsleden roepen inwoners ook op om een pompoen te schenken aan buren die wat minder goed ter been zijn. Het initiatief kan volgens hen ook tot andere acties leiden. “De komende maanden worden nog donker en er komen nog gelegenhed­en voor sfeer in de eigen buurt, SinteMette bijvoorbee­ld”, klinkt het.

 ?? FOTO DIRK VERTOMMEN ?? Zes gemeentera­adsleden willen met een pompoenenj­acht Mechelaars samenbreng­en.
FOTO DIRK VERTOMMEN Zes gemeentera­adsleden willen met een pompoenenj­acht Mechelaars samenbreng­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium