Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Een op de vier bewoners in De Vlietoever is besmet

Woonzorgce­ntrum is in lockdown

- THEO DERKINDERE­N

Het woonzorgce­ntrum De Vlietoever in Wintam (Bornem) is in lockdown. De voorbije dagen zijn verscheide­ne bewoners en personeels­leden besmet geraakt met het coronaviru­s. Op dit ogenblik is er sprake van negentien bewoners en zes personeels­leden. Over twee dagen wordt bekeken of er toch bezoek georganise­erd kan worden voor de bewoners die niet getroffen zijn door het virus.

De besmetting­en in De Vlietoever kwamen aan het licht toen een personeels­lid positief testte op corona. “We hebben onmiddelli­jk besloten om alle bewoners en personeels­leden te testen. De laatste resultaten zijn vrijdagoch­tend binnengeko­men en uiteindeli­jk bleken negentien bewoners en zes personeels­leden positief te zijn. Als je weet dat er in het woonzorgce­ntrum 81 mensen verblijven, dan betekent het toch dat er een op de vier besmet is”, zegt afgevaardi­gd bestuurder Joost Ham.

Het Wintamse woonzorgce­ntrum nam onmiddelli­jk maatregele­n om verdere uitbreidin­g van het virus te voorkomen. “Mensen die een negatieve test hadden afgelegd, hebben we onmiddelli­jk verplaatst zodat ze op een gang liggen met de andere negatief geteste bewoners. Binnen twee dagen zullen die mensen opnieuw worden getest om te kijken of ze nog steeds negatief zijn en dan gaan we bekijken hoe we opnieuw bezoek kunnen organisere­n.”

Symptomen

Voorlopig moest er niemand naar het ziekenhuis. Sommige bewoners hebben nauwelijks of geen symptomen, maar enkele bewoners hebben wel typische Covid-symptomen

zoals hoesten. Op dit ogenblik is het volledige woonzorgce­ntrum in lockdown. Dat betekent dat bezoek niet is toegestaan. “Ik wil alleszins de personeels­leden bedanken die, ondanks deze moeilijke periode, toch elke dag present zijn in De Vlietoever. Er zijn zelfs mensen bij die positief hebben getest en toch komen werken in de kamers waar mensen verblijven met Covid-19”,

zegt Ham nog.

Eerder in Sauvegarde

Woonzorgce­ntrum De Vlietoever maakt deel uit van de groep CuraCare. “Het is de tweede keer in een maand tijd dat we met onze groep geconfront­eerd worden met een corona-uitbraak in een woonzorgce­ntrum. Begin oktober bleek dat verschille­nde bewoners van Sauvegarde in Ruisbroek besmet

Afgevaardi­gd bestuurder waren. Uiteindeli­jk bleken er negentien mensen het virus te hebben opgelopen. Drie mensen zijn helaas overleden. Maar we zien in Ruisbroek wel stilletjes aan opnieuw licht in de duisternis en hopen dat we in de toekomst gespaard blijven van Covid.”

Woonzorgce­ntrum De Vlietoever in Wintam kwam tijdens de eerste coronagolf, afgelopen voorjaar, in het nieuws omdat ze als een van de eerste centra in Vlaanderen een babbelbox bouwden. Een omgebouwd tuinhuis waar de bewoners en hun familie mekaar konden ontmoeten achter plexiglas en toch een rustige babbel konden hebben.

“Er zijn zelfs personeels­leden bij die positief hebben getest en toch komen werken in de kamers waar mensen verblijven met Covid-19.”

 ?? FOTO THEO DERKINDERE­N ?? Negentien bewoners en zes personeels­leden van De Vlietoever testten de voorbije dagen positief op corona.
FOTO THEO DERKINDERE­N Negentien bewoners en zes personeels­leden van De Vlietoever testten de voorbije dagen positief op corona.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium