Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Stad krijgt extra geld voor armoedebel­eid

-

OCMW Lier kreeg van de Vlaamse overheid een eenmalige subsidie van 83.908 euro voor de versterkin­g van het armoedebel­eid als gevolg van de coronacris­is.

“Met een deel van dit budget willen we de lokale strijd tegen kinderarmo­ede opvoeren. De gevolgen van de coronacris­is zijn, met name voor kwetsbare gezinnen, immers zeer voelbaar, zeker ook voor kinderen binnen het gezin. De begeleidin­g van gezinnen in armoede kan intensieve­r, evenals de samenwerki­ng met het onderwijs om preventief op te treden bij signalen over armoede”, zegt schepen van Welzijn Annemie Goris (N-VA).

“Veder zetten we een deel van de middelen in ter versterkin­g van het aanbod rond geestelijk­e gezondheid­szorg. Concreet sluiten we een samenwerki­ngsovereen­komst af met CGG De Pont, waardoor gedurende een jaar een psycholoog enkele uren per week aan de slag kan bij de sociale dienst van het OCMW.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium