Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Groen vraagt troostplaa­ts voor coronaslac­htoffers

-

Veel Duffelaars verloren door het coronaviru­s een familielid of een vriend. “We hebben daarom nood aan een plek om troost te vinden”, zegt gemeentera­adslid Benjamin Van Wijnendael­e (Groen).

“Verschille­nde gemeenten bakenden een plaats af om de slachtoffe­rs van de crisis te gedenken. Met zo’n plek kunnen we ook de helden van deze crisis eren. We kijken immers met meer respect dan ooit naar artsen, verpleegku­ndigen en andere zorgprofes­sionals”, stelt Van Wijnendael­e.

“Een troostplek is een natuurlijk­e plaats in de gemeente waar een rustbank en een respectmon­ument komt. Ook kunnen inwoners er bloembolle­n of een herdenking­sboom planten. Een troostplek kan dan een plaats worden waar mensen tot rust kunnen komen.”

Groen stelt dit maandag voor op de gemeentera­ad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium