Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Een abonnement­sformule voor beide cultuurcen­tra”

N-VA wil krachten GC ’t Blikveld en GC Den Bussel bundelen

-

Via een associatie willen de N-VAafdeling­en van Bonheiden en Keerbergen de krachten bundelen en de gemeenscha­ppelijke culturele kaart trekken. De voorstelle­n worden maandag en woensdag op de gemeentera­den geagendeer­d. De afdelingen vragen om op korte termijn een proefproje­ct op te zetten. “Een breder aanbod, grotere producties en betaalbare tickets”, klinkt het bij N-VA-fractielei­der Guido Vaganée.

Een samenwerki­ng tussen Keerbergen en Bonheiden biedt volgens beide afdelingen mogelijkhe­den. “Zo kunnen we de abonnement­sformule verruimen met een breder aanbod en grotere producties en kunnen de tickets betaalbaar blijven”, luidt het bij N-VA fractielei­der Guido Vaganée uit Bonheiden.

Net voor de verkiezing­en opperden Bonheiden en Keerbergen ook al voor een samenwerki­ng, maar aangezien de partij op de oppositieb­anken belandde, werd het idee voor onbepaalde tijd naar het vriesvak verwezen. Corona bracht de twee afdelingen opnieuw samen. “We zien alvast op korte termijn het flexibel gebruik van de twee gemeenscha­pscentra als een snelle win voor de cultuursec­tor, de cultuurlie­fhebber en de financiën van de twee gemeenten”, zegt Greet Van Camp van de afdeling Keerbergen.

De culturele en gemeenscha­pscentra moeten gezien de beperkinge­n die vrijdag nog werden

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium