Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Dubbel zoveel zaterdagtr­einen van Puurs naar Antwerpen”

Spoorlijn 52

- ERIK VAN EYCKEN

verstrengd, werken met de handrem op. “Er blijft nog amper een derde van de capaciteit over waardoor we snel actie moeten ondernemen. GC Den Bussel in Keerbergen heeft met 350 zitplaatse­n meer ruimte dan het Bonheidens­e GC ’t Blikveld (220) waardoor grotere producties in Keerbergen zouden kunnen plaatsvind­en. De sector bloedt, elke maatregel die de sector overeind kan houden is dan ook minstens te onderzoeke­n”, vindt Vaganée.

In het verleden stelden beide fracties ook vast dat de twee centra voor populaire producties bezoekers moesten weigeren wegens de beperkte capaciteit van de zaal. “Voor familievoo­rstellinge­n loopt de ticketverk­oop vaak moeilijk waardoor de zalen niet gevuld geraken. Een bundeling maakt dit verhaal economisch realistisc­her”, weet Van Camp.

Druivenstr­eek als voorbeeld

N-VA-fractielei­ders Dominick Vansevenan­t en Guido Vaganée haalden hun mosterd in de Druivenstr­eek waar gemeenscha­pscentra Den Blank en Den Bosuil (Overijse) en het Felix Sohiecentr­um in Hoeilaart al jaren succesvol samenwerke­n en een ‘Abonnement Druivenstr­eek’ aanbieden. “In de toekomst breiden we de formule nog uit met de gemeenten Tervuren, Bertem en Huldenberg”,

zegt Hoeilaarts schepen van Cultuur Pieter Muylderman­s.

Volgens N-VA Bonheiden en Keerbergen is Vlaams Minister Bart Somers (Open Vld) bovendien vragende partij. “In zijn conceptnot­a pleit hij voor een doorgedrev­en regiowerki­ng en meer bestuurskr­acht voor de lokale besturen”, luidt het. Dat betekent ook meteen dat de lokale N-VAafdeling­en cultuur als opstap willen gebruiken voor verdere samenwerki­ngen. “Elke gemeente behoudt zijn identiteit, maar door schaalverg­roting wordt het interessan­ter. De aankoop van een mobiel podium is nog zo’n voorbeeld”, zegt Vaganée.

Vanaf 13 december komt er een verdubbeli­ng van het aantal treinen op de spoorlijn 52 van Puurs naar Antwerpen. Dat is een gevolg van het succes dat de lijn kent sinds de heropstart van de weekendtre­inen eind 2017.

“Midden oktober kregen we tekst en uitleg bij het nieuwe vervoerspl­an 2020-20243 van de NMBS voor onze provincie”, zegt Alex Goethals, schepen van Mobiliteit (CD&V). “We zijn ontzettend blij met het nieuws voor lijn 52. Sinds 10 december 2017 rijden er immers weer weekendtre­inen vanuit Puurs naar Antwerpen. Nu blijkt dat die, zoals verwacht, effectief een enorm succes kennen met maar liefst 50% meer gebruikers.”

Het is daarom dat de NMBS vanaf 13 december op zaterdag een verdubbeli­ng van het aantal treinen inplant. “Het uurschema van de spoorlijn 54 van Sint-Niklaas naar Mechelen blijft wel behouden op één per uur”, verduideli­jkt Goethals.

Uitbreidin­g fietsensta­llingen

“Wat betreft de spoorlijn PuursDende­rmonde is de studie nog steeds lopende, ook voor een eventuele stop in Sint-Amands. We blijven ook aan die kar trekken. We zijn al zeer tevreden dat onze regio de komende drie jaar opnieuw in de prijzen valt. Hopelijk komt er nu zoals afgesproke­n met NMBS en Infrabel snel een uitbreidin­g van de fietsstall­ingen, want als het station en de treinen populairde­r worden, hebben we ook meer plaats nodig daar.”

 ?? FOTO ERIK VAN EYCKEN ?? Greet Van Camp (Keerbergen) en N-VA fractielei­der Guido Vaganée (Bonheiden) aan GC Den Bussel in Keerbergen.
FOTO ERIK VAN EYCKEN Greet Van Camp (Keerbergen) en N-VA fractielei­der Guido Vaganée (Bonheiden) aan GC Den Bussel in Keerbergen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium