Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Meesterwer­ken uit het verleden in het museum van de toekomst

- WARD BOSMANS

Bij zo veel schoonheid moet een mens al eens even gaan zitten.

Het Kunstuur palmt nog tot eind januari 2021 de Mechelse Heilige Geestkapel in. In exact 60 minuten word je door bekende Vlamingen langs prachtige werken van Vlaamse meesters geleid. Het concept is even eenvoudig als geniaal. Laat ons je nu al onze conclusie geven: we kunnen niet wachten tot de volgende tentoonste­lling.

Het Kunstuur is een initiatief van de broers Joost en Hans Bourlon. Die laatste ken je natuurlijk als de grote baas van Studio 100. En die typische Studio 100-stijl is ook prominent aanwezig in deze tentoonste­lling. Alles is strak geregissee­rd. Van de muziek van Dirk Brossé in je koptelefoo­n, over de ingenieuze belichting, tot zelfs de keuze van de bekende Vlamingen… Alles klopt. Eerlijk gezegd hou ik er normaal gezien niet van om zo bij de hand te worden genomen. Laat me m’n eigen gang maar gaan, om het met de woorden van Ramses Shaffy te zeggen. Maar weet je wat? Deze keer heb ik er mij geen seconde aan gestoord. Integendee­l, het was een absoluut plezier om op deze manier bij de hand te worden genomen.

Maar laat mij, voor ik het in mijn

De projectie van Mark Uytterhoev­en geeft duiding bij een van de tentoonges­telde schilderij­en. enthousias­me vergeet, misschien eerst even vertellen wat er te beleven valt tijdens Het Kunstuur… In een uur tijd maak je kennis met schilderij­en van bekende meesters als Permeke, Rik Wouters, Emile Claus of James Ensor. Dat doe je niet zoals in andere musea, maar op een innovatiev­e, moderne manier. De broers Bourlon hebben hier goed over nagedacht. Zo hebben ze bijvoorbee­ld een blik bekende Vlamingen opengetrok­ken die elk hun verhaal vertellen bij een van de kunstwerke­n. Goedele Liekens als het over een schilderij met blote madammen gaat, Bart Somers als het over een Mechelse kunstenaar gaat, Mark Uytterhoev­en praat over zijn grootvader Prosper de Troyer, Tom Boonen geeft commentaar bij een schilderij waar de Taaienberg op staat afgebeeld en ga zo maar door. Zelfs kardinaal Jozef De Kesel, regisseur Stijn Conincx en econoom Geert Noels tekenen present. Voor je gaat denken dat ze er écht zijn… neen, maar ze worden wel levensgroo­t geprojecte­erd.

Persoonlij­ke verhalen

Die bekende Vlamingen zijn bovendien niet zomaar een gimmick. De verhalen die ze vertellen zijn vaak heel persoonlij­k en zorgen telkens voor een aparte kijk op het kunstwerk. En wat me nog het meest blij maakt, is dat het kunstwerk altijd centraal blijft staan. Ook daarvoor halen de Bourlons hun trukendoos boven. Telkens wanneer je in een nieuwe ruimte binnenstap­t worden alle schilderij­en die er hangen netjes uitgelicht. Maar na een minuut gaat het licht uit en wordt er een schilderij – letterlijk – in de spotlights gezet. Zo worden alle andere prikkels uitgeschak­eld.

Ondertusse­n klinkt in je koptelefoo­n de zoetgevooi­sde radiostem van Fien Sabbe. Op een bedje van zachte strijkersa­rrangement­en van componist Dirk Brossé geeft zij commentaar bij het werk dat je ziet. De informatie die je te horen krijgt is to the point, zonder dure woorden en toch interessan­t voor zowel kenners als niet-kenners. Voeg daar nog de persoonlij­ke verhalen van de BV’s bij en het resultaat is – ik wik mijn woorden – ronduit verbluffen­d. Niet verwonderl­ijk dat Het Kunstuur recent genomineer­d werd voor een prestigieu­ze internatio­nale award in de audiovisue­le wereld.

Kunst ontroert

Had ik het trouwens al over de werken die er te zien zijn? Ook die zijn niet van de minsten. Neem bijvoorbee­ld het iconische schilderij van Mechelaar Rik Wouters waarop hij zijn vrouw en muze Nel afbeeldt. Een werk dat

Het Kunstuur in bruikleen kreeg van het Centre Pompidou en dat maar heel zelden te zien is in ons land. Of Pierrot en de skeletten van James Ensor. Het schilderij krijgt trouwens een extra dimensie als je regisseur Stijn Conincx hoort vertellen dat Ensor een enorme inspiratie was voor de film Niet Schieten over de bende van Nijvel.

Met open mond stond ik te kijken naar de indrukwekk­ende werken van Emile Claus Vlaswieden in Vlaanderen en De Hooister. De dramatisch­e stem waarmee acteur Jo De Meyere het levensverh­aal van Claus vertelt, zorgde zelfs even voor vocht in de ooghoeken. Ja, kunst kan écht ontroeren. Maar dé ontdekking voor mij was het werk van Jenny Montigny, een van de weinige vrouwelijk­e schilders in het begin van de 20ste eeuw en wellicht daarom minder bekend bij het grote publiek. De kleuren en het licht in haar werken zijn adembeneme­nd mooi. Al bij al, kan ik niet anders dan Het Kunstuur vijf sterren te geven.

Het Kunstuur is nog tot eind januari 2021 in de Heilige Geestkapel te bezoeken, aan de voet van de Sint-Romboutsto­ren. Tickets kosten 10 tot 14 euro.

 ?? FOTO'S DIRK VERTOMMEN ??
FOTO'S DIRK VERTOMMEN
 ??  ?? Het iconische portret van de muze van Rik Wouters.
Het iconische portret van de muze van Rik Wouters.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium